Ny metode for bærekraftig vannrensing tar form

21.03.2018

En ny, bærekraftig metode for å behandle forurenset grunnvann tar form i en doktorgradstudie i COWIs avdeling for avfall og forurenset grunn. Viktige fordeler: 1) Ingen kjemikalier eller bakteriekulturer injiseres, og 2) null grunnvann trekkes ut.

Mange års forskning på en billigere og mer bærekraftig måte å behandle forurenset grunnvann på gir nå avkastning.

Prosjektet ledes av doktorgradstudent Bente Højlund Hyldegaard, COWIs avdeling for avfall og forurenset grunn.

Det foregår slik: Man behandler grunnvann forurenset med kreftfremkallende klorerte løsemidler ved hjelp av en elektrisk strøm. I praksis betyr dette å etablere elektrokjemiske soner i grunnvannet ved å installere elektroder i selve grunnvannsreservoaret.

– Metoden er enkel å implementere, ingen kjemikalier eller bakteriekulturer injiseres, og ikke noe grunnvann trekkes ut. Metoden forventes også å være billigere og mer bærekraftig enn gjeldende forebyggende tiltak, sier Bente Højlund.

Blant de dyktigste og mest talentfulle forskningsstudentene

Den danske utdannings- og forskningsministeren, Søren Pind, delte nylig ut reisestipender verdt 200 000 DKK til tjue av de mest lovende og talentfulle forskningsstudentene i Danmark. I år gikk ett av dem til Bente Højlund Hyldegaard.

Avdelingsleder Torben Kristiansen kommenterte:

– COWI og alle de ansatte er stolt av anerkjennelsen Bente har fått, og som vi også ser på som en annerkjennelse av avdelingens innovasjonsarbeid for å sikre grunnvanns- og jordkvalitet.

Videre studier i USA

Bente bruker stipendet til å reise til USA hvor hun vil ha muligheten til å drøfte og studere jord- og grunnvannsutbedring med ledende forskere ved Northeastern University og andre institusjoner.

– Stipendet gjør det mulig for meg å skaffe meg den beste faglige kunnskapen, både med hensyn til en fundamental forståelse av mekanismene og prosessene som driver nedbrytingen av de klorerte løsemidlene inne i de elektrokjemiske sonene, og av hvordan dette kan bidra til å løse et aktuelt miljøproblem, sier hun.

Om EliteForsks reisestipender

Det danske utdannings- og forskningsdepartementet sponser EliteForsk-initiativet som er ment å styrke og støtte landets mest lovende og talentfulle forskere. Initiativet skal bidra til å skape bevissthet rundt resultatene deres, og presentere dem som forbilder for andre unge som satser på en forskerkarriere.

EliteForsks reisestipender, verdt 200 000 DKK, er beregnet på å gi svært talentfulle doktorgradstudenter lengre studiebesøk i topp internasjonale forskningsmiljøer. Tjue reisestipender fra EliteForsk tildeles talentfulle doktorgradstudenter over hele landet. Alle danske universiteter deltar i ordningen.

Ta kontakt

Torben Kristiansen
Vice President
Waste and Contaminated Sites, Denmark

Tel: +45 56402198