Solhøy omsorgsboliger i massivtre. Illustrasjon: Stein Halvorsen arkitekter AS

Ny studie sammenligner kostnader ved betong- og trebygg

19.10.2022

Blir det alltid dyrere å bygge i tre enn i betong, og er det prisen vi må betale for å nå bærekraftsmål? En ny studie sammenligner byggekostnadene for å øke kunnskapen om bygging med tre.

Arkitema, COWI Norge og Chalmers tekniske høyskole i Gøteborg har sammen studert og sammenlignet nylig oppførte prosjekter i Sverige og Norge. Prosjektene har strukturer i enten betong eller i krysslimt tre, også kalt massivtre.

Konklusjonene av sammenligningen, sammen med litteraturstudier og intervjuer, er blant annet:

  • Kostnadene ved å bygge med krysslimt tre må ikke bli høyere. 
  • Jo mer erfaring vi tilegner oss ved å planlegge og bygge trekonstruksjoner, desto lavere blir byggekostnadene.
  • Materialkostnaden ved bygging med tre blir ofte høyere, og det kommer også an på typen prosjekt.
  • Med tre blir byggetiden ofte kortere. Det reduserer investeringskostnadene og sikrer en raskere inntektsstrøm.

Konkurransedyktig massivtre

Prosjektleder Henning Johansen i COWI mener at bygg i massivtre kan være nyttig for å minske CO₂-utslipp i byggebransjen.

–  Med de ambisiøse kravene til å kutte klimagasser fram mot 2030, må vi bygge annerledes og med et betydelig lavere CO₂-avtrykk enn vi har gjort de siste tiårene. Det er mange ting vi kan gjøre for å oppnå dette og bruk av trevirke i bærende konstruksjoner ser ut som en god metode, sier Johansen.

Samtidig understreker han at det trengs mer kunnskap og flere studier for å kunne trekke videre konklusjoner.

– Grovt sett ser det ut til at bygging med massivtre vil være konkurransedyktig i dagens marked. I tillegg til investeringskostnader ser vi et økt fokus på miljøavtrykk og beregninger av livssyklus. Når vi regner med disse faktorene tror vi at massivtreprosjekter ofte kan komme best ut. Vi håper at denne studien kan bringe oss et lite skritt videre i arbeidet med å samle erfaring med bruk av massivtre. Videre studier vil også gjøre den statistiske verdien av kostnadsforskjellene mer tydelig.

Krever ekstra omtanke

Bruken av massivtre krever en litt annerledes tenkning enn tradisjonell bygging, da materialets egenskaper avviker mye fra stål og betong.

– Hvis man tar det med seg den annerledes tenkningen inn skissefasen i prosjektet så er vi i stand til å løse de fleste utfordringer som dukker opp. Det er særlig spennvidder, det vil si styrke og stivhet, lyd og brann som krever litt ekstra omtanke. Men med et godt samspill mellom byggherre, rådgivere, entreprenører og leverandører, går dette fint, fortsetter Johansen.

Han får støtte av Yutaka Goto, forsker ved Chalmers tekniske høyskole i Gøteborg.

–  Alle materialer har sine fordeler og ulemper. Alle prosjekter består av kombinasjoner av forskjellige materialer, og vi må balansere økonomi, miljø og sosiale aspekter. Tre er et fornybart materiale og derfor et interessant og godt alternativ. Vi håper at denne studien kan bidra til mer bærekraftige løsninger og velinformerte beslutninger, sier Yutaka Goto.

Et sammendrag og en lenke til den fullstendige rapporten finnes her.

Ta kontakt

Henning Johansen
Prosjektleder
Buildings East, Norway

Tel: +47 404 01 418