Oset vannbehandlingsanlegg dekker 90 prosent av Oslos vannforsyning i dag, med råvann fra Maridalsvannet. Det nye anlegget vi forsynes med råvann fra Holsfjorden. Foto: Wilhelm Joys Andersen / CC BY-SA 4.0.

Ny vannforsyning for Oslo er vedtatt

21.11.2019

Bystyret i Oslo har tatt endelig investeringsbeslutning om å bygge et vannbehandlingsanlegg og et transportsystem for reservevann til Oslo.

COWI har sammen med Multiconsult utarbeidet forprosjektet. COWI, Multiconsult og Asplan Viak arbeider nå med detaljprosjektering.

Reguleringsplanen med konsekvensutredning for ny vannforsyning ble vedtatt i Oslo bystyre den 13. november. Prosjektet ble bedt om å vurdere en rekke tiltak i forhold til nærmiljøet i anleggsfasen. Det er spesielt to berørte områder på Huseby og på Sollerudstranda som er sårbare.

– Konsekvensene dersom dagens eneste drikkevannskilde (Maridalsvannet) skulle bli berørt er svært alvorlige. Nå får byen endelig en ny vannforsyning, slik at Oslos snart 700 000 innbyggere får tilgang til rent og trygt drikkevann selv ved en uønsket hendelse, sier byrådsleder Raymond Johansen i en nyhet på Oslo kommunes nettsider.

Første entreprise snart ut

Beslutningen om å bygge ny vannforsyning betyr at bevilgning nå er gitt og entrepriser kan utlyses. Første entreprise på forberedende arbeider og bergarbeider på Huseby sendes ut allerede i slutten av november. Kontrakten vil, som eneste kontrakt på prosjektet, være ugradert og det forventes en kontraktssum på over 1,5 mrd. kr. Kontraktsformen er omgjort fra totalentreprise til utførelsesentreprise relativt sent i prosessen etter tilbakemeldinger fra markedet. Byggherren er spent på responsen fra markedet.

Råvann fra Holsfjorden gir ekstra sikkerhet

Det skal bygges en ca. 19 kilometer lang tunnel for å hente vann fra Holsfjorden. Under Husebyskogen i Oslo skal det bygges et vannbehandlingsanlegg i fjell. Fra Huseby mot Oset vil det bygges en ny tunnel for distribusjon av behandlet vann. Prosjektet har en styringsramme (P85) på 12,5 milliarder kroner og er planlagt ferdigstilt i 2028. Prosjektet berører fire ulike kommuner – Lier, Hole, Bærum og Oslo.

Oslo kommunes innbyggere dekkes i dag til 90 % av vannforsyning fra Oset vannbehandlingsanlegg. Oset VBA tar i da råvann fra Maridalsvannet som har tilsig fra store deler av Oslomarka. Det nye anlegget vi forsynes med råvann fra Holsfjorden, noe som gir en ekstra sikkerhet i vannforsyningen. Dette vil oppfylle kravet om nok og godt nok drikkevann til enhver tid.

Les mer om prosjektet på Oslo kommunes nettsider.

Du kan også se Oslo kommunes video som belyser behov en for ny vannforsyning.

 

Ta kontakt

May Kristin Haugen
Head of Communication
Communication NO, Norway

Tel: +47 97745057