Nye rullebaner på Grønland blir bygd på stein fra sprengte fjell

17 millioner kubikkmeter fjell skal sprenges for å gjøre plass til nye og lengre rullebaner på Grønland. Stein fra fjellene blir brukt om igjen til rullebanene og fungerer samtidig som klimasikring. COWI er valgt som totalrådgiver.

28.08.2017

Utbygging av flyplassene i Nuuk og Ilulissat på vestkysten av Grønland og en ny innenriksflyplass i Qaqortoq i sør skal styrke næringsutviklingen og turismen på Grønland.

Foruten mange års erfaring med flyplassanlegg krever det «rock science» å anlegge en flyplass i et land hvor fjellene ligger side om side, permafrosten smelter, og opp til 240 meter høye isfjell flyter rundt i havet og skaper store bølger.

Stein blir brukt som klimasikring

På alle tre flyplasser vil det bli sprengt fjell for å gjøre plass til rullebanene. Stenene fra de sprengte fjellene vil bli brukt til oppfylling og til beleggingsmaterialer på rullebanene.

– I Ilulissat har permafrosten begynt å smelte og trekke seg tilbake. Derfor mål vi ta særlig høyde for at jorden er stenhard om vinteren og kan være myk og nærmest oppløst om sommeren. Ved blant andet å bruke sten fra det sprengte fjellet kan vi unngå å bygge med jord der egenskapene varierer med temperaturene, forklarer prosjektleder Gregers Hildebrand.

En annen klimautfordring er de store isfjellene som beveger seg rundt i havet like utenfor flyplassen i Ilulissat. Her arbeider COWI med å finne en kystsikringsløsning som kan sikre flyplassen mot kjempebølger.​    

Forlengelsen av flyplassen fra 845 meter til 2200 meter krever at det blir sprengt ca. fem millioner kubikkmeter fjell. Det tilsvarer 100 fotballbaner fylt med sten i ti meters høyde.

Spisskompetanse i sving

På flyplassen i Nuuk vokser rullebanen fra 950 til 2200 meter, mens det i byen Qaqortoq skal anlegges en helt ny flyplass med en rullebane på 1500 meter.

– De tre flyplassprosjektene er svært spennende på grunn av de komplekse utfordringene som er forbundet med den grønlandske naturen og klimautfordringene. Det krever at vi trekker på mange og svært forskjellige typer spisskompetanse fra COWI rundt om i verden, sier Gregers Hildebrand.    

Teamet består blant annet av ingeniører med mange års erfaring med flyplassprosjektering, erfarne geoteknikere, elektroingeniører og vanningeniører.

Prosjektet vil foregå i samarbeid med det grønlandske rådgiverfirmaet Masanti A/S, som har lokalkunnskap.

Fakta om prosjektet

 • Rullebanene er første ledd i prosjektet. Prosjekteringen av flyplassbygningene har nettopp startet prekvalifisering.
 • Med utvidelsene vil de to flyplassene i henholdsvis Nuuk og Ilulissat kunne håndtere fly på størrelse med Airbus A330 eller tilsvarende med opp til 300 passasjerer.

MER OM PROSJEKTET

Prosjekterende totalrådgiver:

COWI A/S

Underleverandør:
Masanti A/S

KUNDE:
Kalaallit Airports A/S

COWIS TJENESTER:

 • Prosjektering av rullebaner, taksebaner og oppstillingsplasser

 • Tekniske installasjoner for kommunikasjon og meteorologi

 • Lys

 • Drenering

 • Klargjøring av byggeplassen utenfor flyplassen

 • Anbudsmateriale 

  Ta kontakt

  Søren Kragh Pedersen
  Head of Group PA & PR
  Communication, Denmark

  Tel: +45 2025 7018