COWI skal prosjektere nye 23 300 kvadratmeter på OSL Gardermoen

Her skal også det 276 tonn tunge Airbus A380 – verdens største passasjerfly – få plass.

01.02.2017

Non Schengen-området på Gardemoen skal utvides med et nytt bygg, med COWI som hovedleverandør for ingeniørfagene. Med det går COWI inn i sitt sjette år med Gardemoen som arbeidsplass.

Utvidelsen av Non Schengen-området (UNSØ) ved Gardemoen vil pågå i en periode hvor kapasiteten i området allerede er i overkant utnyttet. En av utfordringene ved oppdraget blir derfor å sørge for at utbyggingen finner sted uten at eksisterende drift av anlegget, passasjerstrømmen og de ansattes arbeidssituasjon forstyrres i vesentlig grad. Terminalen skal holdes i full drift under hele byggeperioden.

Svært godt samarbeid

Ingeniørgruppen som nylig ble valgt, som består av COWI som hovedleverandør og Aas Jacobsen og Ing. Per Rasmussen som underleverandører, er allerede godt trent med dette. De har alle tidligere vært en del av prosjekteringsgruppen ved OSL T2, også kjent som Team_T.

– Samarbeidet mellom COWI, Aas Jacobsen og Ing. Per Rasmussen har fungert svært godt, og det er også en av grunnene til at vi ønsker å fortsette. Vi er ett integrert team, og kunden skal ikke forholde seg til tre firmaer, sier Frode Fjeldstad, tilbuds- og kontraktsansvarlig for COWI.

Skal romme verdens største passasjerfly

Samtidig som prosjektet er en naturlig forlengelse av T2-prosjektet har Avinor satt som en forutsetning at dette skal være betydelig mer nøkterne arealer med betydelig lavere byggekostnader og mer standardiserte løsninger.

Non Schengen-delen skal bygges som et nytt bygg ytterst i den tidligere utenlandspiren, Pir Øst, som forlenges med 100 meter. I tillegg skal flyoppstillingsplassene bygges om for å kunne ta inn større fly. En av plassene som etableres, får kapasitet til verdens største passasjerfly, Airbus A380.

Sterk flyplassposisjonering fortsetter

De siste årene har luftige oppdrag hatt en betydelig vekt i COWIs portefølje. Utbyggingen av nye terminaler ved Gardemoen T2 og Flesland T3 har vært mest dominerende, i tillegg til oppdrag som helikopterbase ved Haakonsvern, og snart kampflybasen på Evenes.

– Siden oppstart i 2009 har totalt 228 ansatte fra COWI jobbet med T2-prosjektet på Gardemoen. Til sammenligning har COWI rundt 1100 ansatte i hele landet. Frode Fjeldstad, tilbuds- og kontraktsansvarlig for COWI på Non Schengen-prosjektet, har selv hatt fast kontorplass på Gardemoen siden T2-prosjektet startet, heter det i en pressemelding.

Fjeldstad forteller at de for UNSØ-prosjektet opprettholder kontorplassene de har hatt fra T2.

– Men omfanget blir mer beskjedent enn tidligere. OSL stiller krav til at hele prosjekteringsgruppen sitter samlet, og dette er også en praktisk forutsetning når vi jobber opp mot en stor, felles BIM-modell, sier Fjeldstad.

Dansk kjempeutvidelse

I januar fikk COWI også bekreftet at de skal prosjektere utvidelsen av Københavns lufthavn, Kastrup, som skal strekke seg over 22 000 kvadratmeter fordelt på tre etasjer. Det er der forventet en stigning fra dagens 26 millioner til 40 millioner de neste 20–25 årene.

Ta kontakt

Søren Kragh Pedersen
Head of Group PA & PR
Communication, Denmark

Tel: +45 2025 7018