På innsiden av en trygg byggeplass

25.01.2023

På byggeplassen til Norsk havteknologisenter, er sikkerhet, helse og arbeidsmiljø (SHA) høyt prioritert. Bli med SHA-rådgiver Patrik Åberg på innsiden av en sikker bygg- og anleggsplass. 

På en haug av jord, betong og armeringsjern, rager den oransje gravemaskinen høyt over det som for tida er en av Trondheims største bygg- og anleggsplasser. 

Når Norsk havteknologisenter, tidligere kalt Ocean Space Center, står ferdig i 2028, skal det bidra til grønn omstilling i havnæringene, sikkerhet og beredskap for infrastruktur til havs, og å sikre Norges posisjon som ledende havnasjon. 

Før den tid, må alle som jobber der være sikre og trygge på byggeplassen. Den drøyt 50.000 kvadratmeter store tomten ryddes, rehabiliteres og gjøres klar for nybygg. Det krever gode rutiner for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø.

Alle skal være trygge

Patrik Åberg, SHA-rådgiver i COWI, har vernesko, hjelm og synlighetsbekledning på. Oppgaven hans er å sørge for at sikkerheten og byggherrens ansvar i prosjektene er ivaretatt.

– Det koker ned til det helt enkle: Å ivareta sikkerheten til den enkelte – hver og én – som jobber på prosjektet. Det er det det handler om. Det er store bygningsmasser som skal rives. Byggene er ikke nødvendigvis så høye, men det er store arealer.

COWI er SHA-rådgiver på tre av prosjektets bygninger på oppdrag fra Statsbygg. RUTA og TRYM er utførende entreprenør på byggene.

Sikkerhet, helse og arbeidsmiljø

  • Begrepet «sikkerhet, helse og arbeidsmiljø» – eller SHA i kort form – er forankret i forskrift om sikkerhet, helse og arbeidsmiljø på bygge- eller anleggsplasser. 

  • Byggherren skal i henhold til forskriftskrav verne arbeidstakere mot farer i forbindelse med planlegging, prosjektering og ved utførelse av bygg- og anleggsarbeider. 

  • Fra tidlig i planleggingsfasen til selve utførelsen skal byggherren dokumentere hvordan det systematisk arbeides med å redusere risiko gjennom hele prosjektets levetid. 

  • Risiko som ikke kan fjernes eller reduseres, skal med etablerte tiltak meddeles entreprenører og utførende parter.

  • COWIs SHA-rådgivere har dybdekunnskap om hvordan kravene i byggherreforskriften, henger sammen med arbeidsmiljølovgivningen, og hvordan tiltak i prosjekteringen påvirker utbygging og endelig drift.

Finner farene først

Før rivingen går i gang, må alle mulige farer i prosjektet kartlegges. Da må de kjenne bygningskroppen og materialene godt. Derfor kartlegges og analyseres miljøfarlige materialer i bygg.

– Det kan være gamle gulvbelegg med ulike organiske forbindelser vi ikke ønsker, eller maling som inneholder bly. Gamle vinduer inneholder ofte stoffer vi ikke vil at skal spres. Når gamle bygninger rives, kan det bli mye støv. Vi må begrense støvspredninga. Det bruker vi vann til, sier Patrik Åberg.

Han forteller at eldre bygg inneholder materialer som vi ikke lenger bruker. Før var for eksempel asbest et stoff man gjerne tilsatte byggematerialer på grunn av stoffets brannhemmende egenskaper. Nå vet vi at vi kan bli alvorlig syke av å puste inn løse asbestfibre. 

– Bygningsmassen inneholder alt mulig av det man ikke ønsker det skal være i bygninger i dag, men så lenge man jobber med et veldig godt system, er arbeidsplassen trygg. Min jobb er å sørge for at systemene blir overholdt. I tillegg kan jeg svare hvis de som jobber på byggeplassen lurer på noe, sier Åberg. 

Mennesket først

Mens Patrik beveger seg gjennom anleggsområdet, passerer tunge, høylytte kjøretøy med skranglende last. Han er på hils med alle som jobber her. Det er fordi han nesten daglig er på befaring her, for å se til at alle rutiner følges på anleggsplassen.

Men kanskje er det også fordi han selv har brukt flere år av karrieren sin på byggeplass – og at han snakker samme språk som de som jobber her. 

Det tror han i alle fall kan være en fordel i jobben som SHA-rådgiver.

– Det hjelper meg når jeg snakker med de som jobber her. Mange som jobber i felt kan nok synes kontoristene som kommer med skjemaene sine virker litt formanende. Jeg tror erfaringen min fra anlegg hjelper meg å se hvorfor de løser oppgaver som de gjør. 

Og det er nettopp menneskemøtene som motiverer ham. 

– Jeg synes SHA er veldig givende å jobbe med. Jeg jobber tett med folk, og må prøve å få folk med meg.

Endringsledere

Det har vært stor endring i bransjen, forteller Patrik. Det kan man takke byggherrer som stiller krav, sier han.

– Når de største byggherrene, som Statsbygg, stiller høye SHA-krav, kommer de andre etter. De er gode til å stille krav, og det har gjort bransjen bedre. Det er bra, ryddig og gjør at alle må følge med. 

Statsbygg har innført noen av de strengeste SHA-kravene i landet. 

– Vi jobbar for å sikre at alle har en trygg arbeidshverdag og kommer seg trygt hjem fra byggeplassene våre. Vi gjør alt vi kan for å sikre et godt arbeidsmiljø. Vi tror strenge krav fører til endring, men vi er avhengige av at alle i verdikjeden gjør sin del av jobben, sier Simen Bakken, som er prosjektleder for Norsk havteknologisenter i Statsbygg.

Godt nok 

Målet i hvert prosjekt er vi skal kunne prosjektere vekk alle risikoer som gjør at man egentlig ikke skal ha behov for sikker jobb-analyse (SJA). Men det funker bare i en ideell verden, sier Åberg.

– Historisk har rådgiverne kommet ganske sent inn i prosjekter. Man har ikke tenkt sikkerhet før gutta har kommet på byggeplassen. 

Dette er i endring. I mellomtiden velger SHA-rådgiver Patrik Åberg å tviholde på sitt eget mantra: Godt nok. 

– Det handler om å gjøre ting godt nok. Det er mantraet mitt. Hvis vi sitter ti stykker rundt bordet og er enige i at det er godt nok, så er det sannsynligvis det. Da kan vi gå i gang med den såkalte sikker jobb-analysen.

Ta kontakt

Patrik Åberg
Environment, health and safety advisor
Environment, Norway