Ny metode for å redusere risikoen for bygningsskade under tunnelbygging

Grunnvann som siver inn i underjordiske anlegg, f.eks. tunneler og sjakter, kan føre til redusert poretrykk i leire, med påfølgende setning i jordmassen og potensielt alvorlige bygningsskader. Ny forskning gir bedre redskaper for å redusere risikoen.

06.12.2018

Også i større avstand fra anlegget kan grunnvann som siver inn i tunneler, føre til redusert poretrykk, setning og bygningsskader. Kostnadene kan bli enorme, og siden tunneler trengs i stadig høyere grad for å redusere bilkøer i verdens voksende byer, er disse potensielle kostnadene på vei opp.

En ny studie gir en innovativ kartleggingsmetode for å redusere risikoene. Metoden er basert på bruk av sannsynlighetsbaserte modeller.
Jonas Sundell, som arbeider i COWIs hydrogeologiavdeling på kontoret i Göteborg, og som er doktorgradsstudent i industri ved Chalmers tekniska högskola i Sverige, forklarer:  

– Vi undersøkte områder med setningsrisiko hvis grunnvannsstanden senkes. Tidligere ble problemene med setning behandlet nokså stykkevis og delt. Geoteknikere boret hull på ett sted, mens hydrogeologer undersøkte andre områder. Noe de ikke klarte, var å knytte informasjonen sammen på en effektiv måte. Med den nye metoden kan de klare det. Metoden er sannsynlighetsbasert og beskriver hvor i et område det kan foreligge risiko.

20 000 borehull undersøkt

Kasusstudien for doktorgraden er tunnelen til kraftledningen City Link i Stockholm. Den viser effekten og nytten av denne modelleringsmetoden som et verktøy for kommunikasjon med interessenter, beslutningsgrunnlag for prioritering av risikoreduserende tiltak og identifisering av behovet for videre undersøkelser og overvåking. Metoden har også vært brukt på Förbifart Stockholm og Västlänken i Göteborg.

– I denne studien så vi på 20 000 borehull i Stockholm sentrum. Noen var for kraftledningstunnelen omfattet av kasusstudien, og andre var for prosjekter som vi fant i byarkivet og hos relevante myndigheter, sier Jonas.

Hans og teamets arbeid «Risk mapping of groundwater-drawdown-induced land subsidence in heterogeneous soils on large areas» ble nylig publisert i tidsskriftet Risk Analysis.

Studien delfinansieres av COWIfonden.

les mer

Hele artikkelen i Risk Analysis kan lastes ned her.

Ta kontakt

Søren Kragh Pedersen
Head of Group PA & PR
Communication, Denmark

Tel: +45 2025 7018