Ruth Gunlaug Haug er ny prosjektsjef for tunneler i COWI

11.05.2022

Med en tverrfaglig bakgrunn som rådgiver, byggherre og entreprenør, er Ruth Gunlaug Haug godt rustet for sin nye rolle. Hun ønsker å lage merverdi for samfunnet ved å designe robuste løsninger med riktig levetid.

Ruth Gunlaug Haug har jobbet med tunneler siden 1980-tallet og har tidligere jobbet som entreprenør, byggherre og rådgiver. Hun har vært divisjonsdirektør i Rambøll og har lang erfaring fra Statens Vegvesen, Leonhard Nilsen og Sønner, LNS, og som utbyggingssjef for Nye Veier. Med innsikt fra ulike deler av bransjen, vil Haug ta med seg en helhetlig forståelse til COWI.

– Bransjen har drevet med for mye silotenking og tenkt for lite på sluttproduktets samfunnsnytte. Jeg er opptatt av at løsningene vi kommer med er robuste, langsiktige og spiller en rolle for mer enn dagens samfunn.

Avdelingsdirektør for bruer, tunneler og geotekniske disipliner, Erik Sundet, sier han er svært fornøyd med å få Haug med på laget.

– Ruth vil få en sentral rolle i arbeidet vi har igangsatt med å løfte frem tunnelprosjekter som et satsningsområde i COWI. Med sin lange og varierte erfaring fra flere sider av tunnelbransjen, kombinert med hennes aktive rolle både i det norske og det internasjonale fagmiljøet innenfor tunneler, er vi sikre på at Ruth vil bidra svært godt i denne satsningen.

ET BREDT PERSPEKTIV

Den nye prosjektsjefen har vært engasjert i verdens største tunnelorganisasjon, International Tunneling and Underground Space Association, ITA. Haug ble valgt som visepresident i 2016. Hun forteller hvordan dette hjalp henne med å se på bransjen i et bredt perspektiv.

– Jeg brenner for at aktørene i bransjen skal jobbe bedre sammen. For å redusere risiko og levere bedre. Det blir viktig å øke tverrfaglig og praktisk forståelse slik at vi kan jobbe godt på tvers av alle nivåer og disipliner, sier Haug.

Hun forteller at hun finner den nye rollen inspirerende og vil legge vekt på at folk skal lære av hverandre.

– På denne måten viser de ansatte sin kompetanse til hverandre og flere kan dra nytte av ulike perspektiver. Jeg liker å koble seniorer og juniorer sammen. De er med på å gjøre hverandre gode.

STORE AMBISJONER

Målet til Ruth Gunlaug Haug er å oppnå fornøyde kunder som foretrekker å jobbe med COWI. Hun har også et ambisiøst mål om at COWI skal bli rådgiver nummer én innen tunellfag. For å oppnå dette mener hun at det blir viktig at COWI beholder integriteten og er rådgivere på godt og vondt. Slik ønsker hun å gjøre rådgivere enda mer robuste.

– Vi må tørre å fortelle hva vi mener er den faglige beste løsningen. Kunden vet ikke alltid hva som er best. Det er det vi skal hjelpe dem med.

Ta kontakt

Erik Sundet
Vice president
Bridges and Geotechnical diciplines, Norway

Tel: +47 41564897