Selvkjørende buss er første stopp på vegen til en smartere og mer bærekraftig by

Kristiansand viser seg å være velegnet som testkommune for selvkjørende biler. Den første selvkjørende bussen har kjørt gjennom gatene, og innen 2041 er visjonen at alle biler skal være førerløse. COWI har levert en rekke utvalgte ideer for fremtidsbyen.

07.04.2017

Selvkjørende biler, et bilfritt sentrum og én av landets sterkeste campus-helseclusteret basert på avansert helseteknologi.  

Det er blant fremtidsvisjonene COWI har levert til Kristiansand kommune.

Visjonene er nå del av byens 25-årige byutviklingsplan, og denne måneden ble én idé til virkelighet da en selvkjørende buss fra Acando kjørte gjennom gatene i Kristiansand for første gang.

Ideell testkommune

Blant annet kan selvkjørende biler løse behovet for mobiliteten til kommunens kommende eldrebølge og bidra til at eldre kan bruke byens kvaliteter lenger, forklarer Tom Erik Carstensen, leder for COWI i Kristiansand.

Han mener Kristiansands størrelse og utforming gjør kommunen ideell som testkommune for selvkjørende biler og busser.

– For mindre kommuner vil markedsgrunnlaget være for lite. Og for de største byene vil kompleksiteten være en utfordring, forklarer han.

Dessuten har Kristiansand et teknologibasert universitets- og industrimiljø, f.eks. mekatronikk ved Universitetet i Agder (UiA), som kan bidra til å utvikle smarte løsninger for alle som bor i byen.

– Kort fortalt kan Kristiansand ta en førende rolle på smartbyområdet – ikke bare i Norge, men i hele Europa. Byen er velegnet til å nå en høy andel selvkjørende biler og busser innen relativt kort tid. Denne muligheten må gripes raskt, men også riktig, sier Tom Erik Carstensen.

Konkurrent til kollektivtransport?

Når bilene ikke er aktive, parkeres de på områder utenfor sentrum. Dette kan frigjøre stor plass i sentrum og gi mer plass til syklister og gående, lekeplasser, kaféliv og andre utendørsfasiliteter.

Men teknologien løser ikke fremtidens transport- og arealproblemer i Kristiansand i seg selv, påpeker Eline Fredriksen, arealplanlegger i COWI:

– I verste fall risikerer vi at selvkjørende biler lokker flere fra dagens kollektivtilbud til den førerløse modellen og skaper mer trafikk og kø. Det er derfor viktig at selvkjørende biler og busser blir en forlengelse av – og tilrettelegger for – kollektivtilbudet, heller enn en konkurrent, sier hun.

Visjonen er at førerløse busser med stor datakraft kan optimalisere byruter, øke fleksibiliteten og kollektivandelen, mens hytteturer og lignende utføres med bil fra en bildelingstjeneste med en felles bilpool som man abonnerer på.

– Den selvkjørende minibussen som kjører i Kristiansand, er starten på en smartere og mer bærekraftig by. I fremtiden vil vi bygge grønne mobilitetssystemer hvor mobilen er vårt fremste transportmiddel, sier Eline Fredriksen.
FAKTA

Urbanisering, en aldrende befolkning og konsekvensene av klimaendringer er noen av de største utfordringene Kristiansand står overfor. I januar 2017 ba kommunen COWI bidra til visjonene for fremtidsbyen, og COWI la frem en rekke ideer under et møte i Kristiansand rådhus i februar.

Samkjøring, selvkjørende biler, bilfritt sentrum og et helsecluster med en sterk digital infrastruktur er blant de viktigste punktene i visjonen for Kristiansand i 2041.

MER OM PROSJEKTET

Les mer her.
 

Ta kontakt

Søren Kragh Pedersen
Head of Group PA & PR
Communication, Denmark

Tel: +45 2025 7018