Foto: Olav Solheim

Sikrer vannforsyningen til Fornebu

09.12.2022

En overføringsvannledning på 6 km har blitt lagt for å sikre vannforsyningen til den voksende befolkningen på Fornebu. 1700 m med ledning ligger på land og 4300 m ligger som sjøledning. 

Prosjektet ble gjennomført med en kombinasjon av åpne grøfter, sjøledning og boring. Vannledningen vil binde Fornebu og Sandvika sammen og prislappen er satt til ca. 150 MNOK, inklusive ledningsanlegg på land.

COWI har prosjektert ledningsanleggene på land på Fornebu og i Sandvika, og vært delaktig under byggingen. Den nye sjøledningen skal nå tilkobles dette ledningsanlegget på land ved Kjørbo. 

– Bærum kommune har ansvar for trygg og tilstrekkelig vannforsyning til sine innbyggere. Dette prosjektet er avgjørende for å sikre dette i Fornebu-området, nå og i fremtiden, sier Natalia Fjelddalen, prosjektleder i Bærum kommune. 

Bakgrunnen for nedleggelsen av den nye ledningen er den store boligveksten på Fornebu. Det er planlagt 11 000 boliger i løpet av de neste 20 årene. Utbyggingen gjør at kommunen både må sikre det fremtidige behovet for tilstrekkelig drikkevann og styrke leveringssikkerheten. Ledningen vil også styrke forsyningssikkerheten vesentlig mellom vestlige og østlige deler av kommunen.

Hensyn til miljø

Nylig ble selve inntrekningen av ledningen i borehullet under Kjørboparken utført. Ved å bore under Kjørboparken har man unngått å fjerne de store og gamle trærne i parken.

– Boringen gikk veldig bra, og vi er svært fornøyde. Den ble utført trinnvis med gradvis større borkroner, for å oppnå stort nok borehull for inntrekningen av den 710 mm store vannledningen, sier Olav Solheim, fagansvarlig for sjøledningsanlegget i COWI.

Den nye sjøledningen ble tilkoblet de nye ledningsanleggene i landtakene på Storøya, Fornebu og på Kjørbo i Sandvika. Ved Storøya ble det valgt å grave grøft ut i sjøen.

I Sandvika ble flere alternative ilandføringer vurdert, blant annet en trase i Sandvikselva. Beslutningen landet på et borehull under Kjørboparken for å unngå store terrenginngrep.

– Dette ga en fin anleggsteknisk løsning, som tok helt nødvendige hensyn til naturmiljø. Deler av området er også naturvernområder og turområder med badestrender. Det er også viktig at hensyn til besøkende blir ivaretatt under bygging, sier Olav Solheim. 

Sterke og fleksible

Undervannsledningene av typen PE 100 er kjent for å være både robuste og fleksible, og vil kunne lede drikkevannet trygt til Fornebu. 

Sjøledningen ble senket ved en kombinert fylling av vann fra ledningsanlegget på Fornebu, og en styring av lufttrykket i motsatt ende. Senkeprosessen ble overvåket av en fjernstyrt undervannsrobot (ROV) ved sjøbunnen, og ved bruk av ekkolodd for posisjonering. 

– All sjøledning er ferdig lagt og nå er det mindre justeringsarbeider og noen rørlengder på land som gjenstår. Håpet er å få tilkoblet PE-rør på land før jul. Prosjektet ligger godt foran fremdriftsplanen, sier Solheim.

Rask fremdrift

Den raske fremdriften i prosjektet har vært helt nødvendig, ifølge Solheim. I forbindelse med arbeidet med å fornye E18 skal det nemlig sprenges fjell i nærheten av den eksisterende hovedvannledningen til Fornebu. 

– De største risikoreduserende tiltakene for vannforsyning til Fornebu vil være å ha etablert ny overføringsvannledning før veiarbeidene i E18 prosjektet etableres. Det har heldigvis vært et meget godt samarbeid med kommunen, både under prosjektering og bygging. Vi er godt i rute og Fornebu har snart fått sikret sin vanntilførsel, avslutter Solheim.

Prosjektfakta:

  • En Ø710mm PE100 SDR7,4 vannledning på 4400 m lengde, hvorav 3400 m i sjø har blitt lagt for å sikre vannforsyningen til den voksende befolkningen på Fornebu. Resten av strekningen på Storøya er blitt lagt med 500SJK PN25.

  • Bærum kommune er byggherre med prosjekteier Lise Lyng og prosjektleder Natalia Fjelddalen. Byggeledere for sjøledningsanlegget er Bærum kommune v/Viggo Lund Follestad og COWI AS v/Olav Solheim. VA-teknisk kontrollør Admir Huskić ved Bærum kommune.

  • Phan Åge Haugård er oppdragsleder for prosjekteringsteamet i COWI. Pål Haavengen er fagansvarlig og prosjekteringsleder for landanlegget fra COWI. Olav Solheim er fagansvarlig og prosjekteringsleder for sjøanlegget.

  • Generalentreprenør for hovedvannledning fra Forneburingen til Kjørbo er HAB Construction AS. Underentreprenør Dykkerteknikk AS har ansvar for sjøledningen og underentreprenør Steg Entreprenør AS har ansvar for boringen.

Ta kontakt

Phan Åge Haugård

Phan Åge Haugård
Head of Center
Center for Climate Adaptation, Norway

Tel: +47 971 15 531