Slik øker stasjonen kollektivandelen i Trondheim

14.12.2018

En ny Leangen stasjon bedrer kårene for pendlere og utvider kollektivdekningen i Trondheim. COWI har jobbet med prosjektet siden 2016. Dette er grepene som tas i bruk for å lykkes.

I disse dager bygges en ny togstasjon i Trondheim, Leangen stasjon. Stasjonen som åpnet i 1882 avvikles, og den nye stasjonen etableres 300 meter lengre vest – i kjernen av det nye knutepunktet.

Stasjonen vil ligge midt i sentrum av bydelen som er planlagt rundt knutepunktet og det vil være gode overgangsmuligheter mellom tog og metrobuss.

Øker veksten i bærekraftig transport

Mange arbeidsplasser er under planlegging i området og med en mulig ny skole rett ved stasjonen kan det blir folksomt på Leangen i fremtiden. Målet er at det nye kollektivpunktet vil gjøre det enda enklere for folk flest å velge kollektivt.

– Vi ser allerede en stor modernisering av hele området, med bygging av nye boliger og næringsarealer. Denne veksten vil fortsette, og det er et stort potensial for flere reisende til og fra stoppestedet. Slik kan vi også sørge for at veksten tas med bærekraftig transport, sier John Petter Reklev, prosjektleder fra Bane NOR.

Utvikler grønt knutepunkt

Prosjektet vil være en viktig del av utvidelsen av jernbanenettet nordover og for avganger inn mot Stjørdal. Særlig viktig er det at stasjonen nå blir mer tilgjengelig for brukere ved å ligge enda tettere inntil bussholdeplassen, som utvides med nye avganger.

Stasjonen flyttes 2-300 meter vestover til området rundt kjøpesenteret Circus og Leangbrua. Her vil det komme en splitter ny plattform – 125 meter lang og med gode servicefunksjoner.

Med både heis og trappehus vil brukere enkelt komme ned til sporet. Bane NOR håper at endringene samlet bidrar til å senke terskelen for bruk av kollektivtransport hos blant annet pendlere.

Samkjørt med metrobuss-prosjektet

Prosjektet utvikles parallelt med metrobussprosjektet i Trondheim. Fra 1. august 2019 vil Leangen betjenes av to metrobusslinjer i tillegg til et betydelig antall bydelslinjer.

Bane NOR fikk bestilling på oppdraget fra Jernbanedirektoratet i desember 2017, forteller Reklev.

– Etter dette har det vært en hektisk periode med prosjektering for å komme i gang med anbudsutlysning og bygging. Prosjektet er samkjørt med miljøpakken og metrobuss-prosjektet. Anleggsarbeidene er nå godt i gang og prosjektet er i rute for å nå målet om stå ferdig samtidig som metrobussene ruller ut, sier prosjektleder John Petter Reklev.

Å sørge for god sammenkobling mellom ulike kollektivformer er avgjørende for å få folk til å velge grønnere transport, forklarer Petter Andersen fra COWI, som har vært involvert i prosjektet siden oppstart.

– Gode forbindelser mellom togstasjonen og metrobuss, med god tilgang til gang- og sykkelvei, er en viktig del av strategien for å nå nullvekstmålet, sier Andersen.

Spennende utvikling

Siden starten av 2016 har COWI jobbet med planene for den nye jernbanestasjonen i Trondheim, på oppdrag fra Bane NOR. Arbeidet har inkludert mulighetsstudie, jernbaneteknisk detaljplan og reguleringsplan. Byggingen begynte i juni, og arbeidet skal være ferdig til 1. august neste år.

Leangen stasjon-prosjektet er første trinn av planen om å utvikle Leangbrua til et viktig kollektivknutepunkt i Trondheim. Vurdering av utvidelse av Leangbrua og mulig utvikling av heis- og trapphus i begge ender av stasjonen, vil evalueres på et senere tidspunkt.

COWI har jobbet sammen med arkitektene i PIR II samt Nidaros oppmåling og NGI.

Ta kontakt

Petter Andersen
Civil Engineer and Project Manager
Railways, Norway

Tel: +47 911 28 626