HR-sjef Annette Dahl Franck er imponert over tiltakene COWI-kollegaer på hjemmekontor finner på for å holde oppe det gode arbeidsmiljøet.

Slik skaper du et godt arbeidsmiljø mens du sitter hjemme

01.04.2020

Det kan være vanskelig å opprettholde et godt arbeidsmiljø når man ikke samles daglig ved kaffemaskinen. Heldigvis finnes det ting du kan gjøre med det.

For mange er hjemmekontor veldig behagelig og medfører økt effektivitet og enklere tidsstyring. Samtidig er det et savn å ha kollegaene rundt seg både for å diskutere faglige problemstillinger, men også småpraten og de sosiale interaksjonene som nå må erstattes med andre kontaktflater.

– Når du er på jobb får du ikke bare tilbakemelding på arbeidet du gjør, men også hvem du er som person, sier organisasjonspsykolog i Stamina helse, Tone Ormhaug Vang.

Bedriftshelsetjenesten Stamina er COWIs samarbeidspartner innenfor helsespørsmål. Tone deler opp tiltak for det psykososiale hjemmekontoret i tre deler: Struktur, kollegiale tiltak og motivasjonstiltak.

– En helt konkret ting man kan gjøre på strukturfronten er å starte dagen med morgenmøter. Da får du en fellesskapsfølelse selv om dere ikke sitter sammen. Videre kan felles digitale pauser og måltider sikre struktur og en følelse av normalitet.

– På det kollegiale området kan det være verdt å minne seg selv på at vi gjennomlever veldig stressende tider og vi kan øve oss på å ha litt høyere toleranse ovenfor kollegaene våre. Folk reagerer veldig forskjellig på situasjonen vi alle er i, så her kan man forsøke å være ekstra lyttende og oppmerksom på hvordan kollegaer oppfører seg. Kanskje kan du være litt proaktiv i den sosiale kontakten din. Plukk opp telefonen eller Skype til noen som kanskje ikke er så flinke på det selv.

Tone understreker at man heller ikke bør ha for høye forventninger og strenge krav i tider hvor man er i stor omstilling.

– Mye av energien vår i denne tiden går til omstilling og det kan vi faktisk bli slitne av. Det er ikke bare slitsomt at vi sitter på hjemmekontor, men hele verden er i endring, og da må vi også justere forventningene våre til både oss selv og andre. Det er viktig å ta sosialt ansvar nå og samtidig være god på selvivaretakelse, understreker Tone.

Digital kaffepause

Hun får støtte av HR-sjef Annette Dahl Franck som selv har noen tips til hvordan man kan holde på det gode arbeidsmiljøet og teamfølelsen som COWI er kjent for.

– Vi ser allerede at mange bidrar til å holde motivasjonen oppe ved å se løsninger og holde kontakt via hjemmekontor. Teams og Yammer er fine samarbeidsplattformer hvor det er lett å stille hverandre spørsmål og ha uformell dialog. Å være inkluderende og rause er ekstra viktig nå. Det å dele erfaringer og lytte til hverandre betyr mye. Det å ha en kollega som tar seg tid til en kaffepause og spørre hvordan det går er aldri feil.

Mange lurer også på hvordan ledere og medarbeidere kan samarbeide best med hverandre fra hjemmekontoret.

– Den beste fjernledelse er å være nær! Vi må nå bruke andre måter for å se hverandre på. Strukturert og god oppfølging av både teamet og den enkelte medarbeider er viktig. Gjør deg tilgjengelig og bruk gjerne video – da kan det være lettere å fange opp signaler på hvordan teamet har det. Noen trenger tettere oppfølging og støtte enn andre. Nå kan det være utfordrende for mange å skille jobb og fritid, og da er god dialog om mål og prioriteringer nyttig. Still spørsmål som "Hva er viktig nå?" Eller "Hva bør vi som team og jeg som leder fokusere ekstra på nå?", sier Annette.

Hva med motivasjonen min?

En annen utfordring i tider hvor man sitter mye alene uten kollegaer og ledere kan være motivasjonen. Psykolog Tone Vang skiller mellom det hun kaller ytre motivasjon og indre motivasjon.

– Ytre motivasjon kan for eksempel være å motivere deg selv til å jobbe i tre kvarter og så ta en pause der du belønner deg selv. Indre motivasjon er noe annet, det handler mer om hva arbeidet gir deg personlig, og hva du selv liker ved selve arbeidet. Når man sitter hjemme alene og skal gjøre en krevende jobb, er den indre motivasjonen ekstra viktig å hente frem. Da kan det være verdt å motivere seg ved å stille noen spørsmål. Hva er meningen med jobben min? Hva er det jobben min gir meg? Hvilke verdier tar jeg med inn i jobben?

Tone understreker også videre at indre motivasjon er avhengig av andre faktorer.

– Dette kan også være gode tider for å tilegne deg selv ny kompetanse, siden opplevelsen av å ha nok kompetanse er viktig for den indre motivasjonen. En viktig del av den indre motivasjonen peker også tilbake på det kollegiale fellesskapet, og man kan få motivasjon ved å høre om hva andre sier og gjør. Å søke sosial og faglig støtte over telefon og digitale plattformer vil være spesielt viktig for å ivareta vårt kollegiale fellesskap.

Organisasjonspsykolog i Stamina helse Tone Ormhaug Vang.

Ta imot støtte

I utfordrende tider kan det også oppstå faresignaler hos enn selv som en bør være oppmerksom på.

– Kanskje merker du at du grubler og bekymrer deg selv mer. At du ligger mye i senga og grubler kan være et faresignal, eller hvis du merker at søvnen din blir dårligere. Noen kan også begynne å kritisere seg selv mer, og da tror jeg det er viktig å nedjustere ambisjoner og forventninger til seg selv. Andre faresignaler kan være at du hopper over måltider, snur døgnrytmen, glemmer å gå ut, eller øker rusmiddelforbruket ditt. Dette er ting du bør ta på alvor og ikke bagatellisere.

Annette Dahl Franck sender også ut en tanke til de som kanskje sliter litt ekstra i denne perioden.

– Vis at du er der og at du bryr deg. Dersom noen trekker seg unna, kan det være greit å være spesielt oppmerksom på å ta kontakt med dem. Kanskje noen er ensomme og har mistet en viktig sosial arena eller er stresset over arbeidssituasjonen. Utfordre negative tanker, tilby noen nye perspektiver: hvor ligger mulighetene? Og til deg som sliter – tør å si ifra og ta imot støtte.

5 tips til et bedre hjemmekontor:

  1. Ta ansvar for eget arbeidsmiljø! "Job crafting" handler proaktive tiltak for å omdefinere hva vi gjør på jobb ved å forme sitt fysiske, sosiale og mentale arbeidsmiljø.
  2. Ring en venn: Vær litt ekstra proaktiv og pass på kollegaene dine i disse tider. Husk at en prat med en god kollega kan virke på din egen og kollegaens motivasjon.
  3. Ikke bli for lenge i senga; når alarmen går så kom deg opp slikt du ellers ville ha gjort.
  4. Stell og kle deg som en vanlig kontordag (eller i alle fall, kom deg ut av pysjen!)
  5. Sitt ved en plass hvor det ikke er for mange distraksjoner; gjerne rydd arbeidsplassen slikt at kun er jobbrelevante elementer er der.

Ta kontakt

Annette Dahl Franck
HR sjef
People, Norway

Tel: +47 99594996