Innovative elektrifiseringsløsninger basert på lokal produksjon, lagring og styring av energi utvikles mellom Stavangerregionen havn, Stavanger lufthavn og Forus næringspark i det Enova-støttede prosjektet Elnett21. Illustrasjon: Elnett21

Slik utvikles fremtidens energiløsninger

23.04.2020

Elnett21 skal utvikle løsninger for morgendagens elektriske transport. COWI vil bidra med kompetanse innenfor elkraftteknikk og batteriteknologi til Elnett21s storskala demoprosjekt.

Stavangerregionen har som uttalt mål at de skal bli ledende i Europa på elektrisk transport. Elnett21 skal bidra med å takle økt effektbehov og bidra til optimal bruk av eksisterende strømnett gjennom lokal produksjon, lagring og styring av energi mellom Stavanger lufthavn, Forus næringspark og Stavangerregionen havn. COWI er involvert i to pilotprosjekter i Elnett21 hvor de blant annet bidrar med utviklingen av en batteribank på 500 KWh og solcellepark på ca. 3000m2

– En batteribank vil være en viktig del i en mikrogridløsning hvor vi ser på hvordan vi kan lagre energi fra egen produksjon for deretter fordele strøm mellom forskjellige lokasjoner etter behov. Hvis Stavangerregionen Havn for eksempel trenger mye energi på natten, kan Avinor avse noe av sin kapasitet noen timer hvor behovet deres er lavere, forklarer Svein Ove Svendsen, Vice President Energy i COWI.

Det økende antallet elektriske biler, ferger, og andre transportmidler over hele landet vil gi en stor økning i behov for strøm og løsninger for smarte elektrisitetssystemer. Elnett21-prosjektet skal realiseres i perioden 2019-2024 og omfatter installasjon av solcelleanlegg, batteribank, ladeinfrastruktur, kabling av energimålere og et smart styringssystem. Prosjektet har en totalramme på 110 millioner kroner hvorav 40 millioner kommer fra Enova.

Svein Ove Svendsen, Vice President Energy i COWI.

Aktuell elektrifisering

Sammen med Lyse vil COWI undersøke mulighetene for bruk av batterier for lagring av energi, samt oppretting av ladestasjoner til elektriske transportmidler. Elnett21-konsortiumet (Stavangerregionen Havn, Forus Næringspark, Avinor Sola, Lyse og Smartly) skal blant annet jobbe med optimalisering av energiforbruk ved å benytte mikronettløsninger, smarte styringssystemer og energidistribusjon.

– På oppdrag for Elnett21-partnerne skal vi finne de beste og mest bærekraftige løsningene. Det vil bli viktig å utvikle og demonstrere løsninger som øker fleksibiliteten i nettet og som tillater å se de ulike aktørenes behov og forutsetninger i en større sammenheng, sier Svein Ove Svendsen, direktør for forretningsutvikling i COWI.

Ved Stavangerregionen Havn vil man blant annet se behov for elektrisitet til lading og drift av trucker, kraner, varetransport, privatbiler og busser på landsiden ved bruk av landstrøm.

– Stavangerregionen Havn ser at elektrifisering er mer og mer aktuelt for våre samarbeidspartnere, både i vann og på land. Med Elnett21 ønsker vi å komme utviklingen i forkjøpet, sier Åsta Vaaland Veen, teknisk sjef i Stavangerregionen havn.

Elnett21:

  • Prosjektet startet i 2019 og vil stå klart i 2024.
  • Totalramme: 110 MNOK. Enova støtter prosjektet med 40 MNOK.
  • Har som mål å legge til rette for utslippsfri og elektrisk transport ved å øke lokal energiproduksjon, teste løsninger for lagring og distribusjon av strøm, samt smart styring av energi som sikrer
  • optimal bruk av eksisterende nett.
  • Partnere i prosjektet er: Avinor, Forus Næringspark, Lyse Elnett, Smartly, Stavangerregionen Havn.

Ta kontakt

Svein Ove Svendsen
Vice President Energy
Energy and Renewables, Norway

Tel: +47 97479577