Fra venstre: Jesper Asferg, divisjonsdirektør for transport og byutvikling i COWI, Arild Rasmussen, prosjektleder i Baneservice og Eivind Farestveit Larsen, prosjektsjef i Bane NOR. Foto: Nils-Roe Fjørtoft

Sporene legges på Norges grønneste godsterminal

20.12.2022

Terminalen på togstrekningen Nygårdstangen-Bergen-Fløen (NBF) blir den første godsterminalen i Norge som kan drives utslippsfritt når den åpner i 2024.

For å nå klimamålene har regjeringen satt et mål om å flytte mer og mer godstrafikk over fra vei til tog. Togstrekningen NBF kan redusere CO₂-utslippene tilsvarende 40 000 trailere i året mellom Oslo i Bergen. Det betyr også bedre klima og miljø i Bergens gater. 

– Vi vet at gods fraktet på vei har rundt 14 ganger så høye CO₂-utslipp som gods fraktet på bane, så det er snakk om store besparelser i CO₂. I tillegg får man effekten av at vi reduserer antall trailere i Bergen sentrum, noe som gir betraktelig mindre støy og luftforurensning fra eksos, sier Arild Rasmussen, prosjektleder i Baneservice.

I helgen ble det intensive arbeidet for å legge nye spor på togstrekningen avsluttet. Baneservice er en av Norges største jernbaneentreprenører og hovedentreprenør på oppdrag fra Bane NOR i utbyggingen av terminalen.

– Når transport i tillegg utgjør rundt 30 prosent av de norske klimagassutslippene, er en godssatsing på bane en åpenbar vei å gå, fortsetter han.

Bane NOR, Baneservice og COWI er nå i full sving med å gjøre terminalen klar for bruk i 2024 på Bergen stasjon. Terminalen vil oppnå en teoretisk kapasitetsøkning på mer enn 80.000 containere (TEU) i året. 

Tiltak til gagn for Bergen

Tiltakene innen klima og miljø er gjort i henhold til sertifiseringssystemet BREEAM Infrastructure (tidligere CEEQUAL) og måler blant annet tiltak på parametere som motstandsdyktighet mot klimaendringer, arealbruk og økologi, forurensing, ressursbruk (materialbruk, energi og karbonutslipp), for å nevne noe. I systemet kan man oppnå ulike grader av sertifisering, avhengig av hvor mange poeng du oppnår.

– Vi ønsker å gå for excellent, som er den høyeste graden av sertifisering man kan oppnå. Dette vil gi tydelige ringvirkninger for folk og besøkende i Bergen. Mindre støy, støv, lysforurensing og utslipp under selve anleggsfasen, og klima- og miljøfordelene av mindre trafikk på vei i driftsfasen. Det er mange som bor i nærheten av anlegget, og sertifiseringen slikt sett positiv for lokalbefolkningen, sier Eivind Farestveit Larsen, prosjektsjef i Bane NOR.

Bane NOR sertifiserer nå alle jernbaneprosjektene i henhold til BREEAM Infrastructure, og prosjektet Nygårdstangen-Bergen-Fløen er entusiastiske til satsingen.

Helelektrisk

Det er også kun elektrisk drevne godstog som skal trafikkere terminalen og løfteutstyret til godset er også elektrisk. 

–  Jernbane er ikke helgrønn per default. Vi kan gjøre kloke valg i prosjekteringsfasen som gjør prosjektene grønnere. Det er viktig at vi som rådgivere arbeider tett med byggherre og entreprenør for å få skrudd til prosjektet slik at det virkelig kan leve opp til statusen som Norges grønneste godsterminal, sier Andreas Ovedal, prosjektdirektør i COWI.

Han understreker at det er tre ting som må til for at jernbanens bærekraftige potensiale skal bli tatt ut i Norge:

– Det handler om grønne terminaler med lave utslipp, mer gods over på bane og flere og lengre spor. Nygårdstangen-Bergen-Fløen tikker av på alle disse boksene på sine 1,3 kilometer.  

Nasjonalt foregangsprosjekt

Jesper Asferg, divisjonsdirektør for transport og byutvikling i COWI, berømmer samarbeidet mellom Bane NOR, Baneservice og COWI.

– Bane NOR har utvist et stort mot til å tenke nytt og utfordre tradisjonelle tankeganger for hvordan man samhandler i baneprosjekter. Vi har jobbet mot et felles målbilde med felles insentiver og det har styrket alle involverte parter. Prosjektet er et eksempel til etterfølgelse nasjonalt, sier Asferg.

Ta kontakt

Jesper Asferg
Senior Vice President
Transport and Urban Planning, Norway

Tel: +47 909 21 540