Nede fra venstre: Lars Erik Hauer (COWI), Ellen Kristin Njøs Slinde (SVV), Sverre Ottesen (SVV), Sunniva Louise Seterås (SVV), Knut Ekseth (COWI), Leif Oddbjørn Møller (SVV), Kjell Inge Davik (SVV), Jesper Asferg (COWI), Kjartan Johan Hove (SVV)

 

Statens vegvesen og COWI signerer storkontrakt for E39 Stord – Os

16.03.2021

Oppdraget har en verdi på ca. 80 millioner kroner, og det meste av arbeidet i reguleringsplanen skal utføres i løpet av de 15 neste månedene. 15. mars ble kontrakten signert digitalt.

– Med et så sterkt lag er jeg sikker på at dette blir et vellykka reguleringsplanarbeid, Kjell Inge Davik, direktør for utbygging i Statens vegvesen.

– Davik signerte kontrakten fra Statens vegvesen og divisjonsdirektør for transport og byutvikling, Jesper Asferg, signerte fra COWI. Prosjektet har umiddelbar oppstart.

– Vi er utrolig glade for at vi nå har signert og at vi formelt er klare for å sette i gang. Strekningen er stor og utfordrende med fjordkrysninger, lengre tunnelstrekninger og flere kryss, og vi ser frem til å sette i gang med samarbeidet, sier Jesper Asferg i COWI.

Delstrekningen som skal reguleres mellom Ådland og Svegatjørn er 55 km lang med fem kryss hvor tunneler skal utgjøre 14-16 km. Fjordkrysningene er ca. 1,7 og 5,5 km lange. Det skal også bygges en hengebru med fire felt og et spenn på 1250 m. Total brulengde er 1700 m.

– Nå gleder vi oss til å utarbeide forslag til reguleringsplan for strekninga med COWI på laget. Sammen blir vi et godt team som utfyller hverandre kompetansemessig. Dette er et omfattende og viktig prosjekt på Vestlandet. Regjeringen har sagt at den vil fremme det for Stortinget plassert i første del av NTP, sier Kjartan Hove, prosjektdirektør Vest i Statens vegvesen.

Kontrakten med COWI inneholder fire opsjoner som kan løses ut i kontraktsperioden. Forslag til reguleringsplan skal etter planen være klar i våren 2022.

Ta kontakt

Jesper Asferg
Senior Vice President
Transport and Urban Planning, Norway

Tel: +47 909 21 540