Stockholm sentralstasjon – bærekraftsertifisert

26.01.2018

Hver dag passerer over 200 000 besøkende Stockholm sentralstasjon. Den 150 år gamle bygningen er ikke bare et av de mest velbesøkte og trafikkerte stedene i Norden; utformingen og driften har dessuten blitt vurdert og sertifisert ifølge det internasjonale systemet BREEAM In-Use. 

Installasjon av energieffektiv LED-belysning og brukerkontroll for oppvarming og blendingsvern.

Dette er noen av tiltakene som er iverksatt ved sentralstasjonen i Stockholm som kvalifiserer den for BREEAM In-Use-sertifisering. En sertifisering kan oppnå ulike nivåer, og Stockholms sentralstasjon er sertifisert som «Very Good».

Sertifiseringen er også et verktøy som brukes til å forbedre bygningens bærekraft og senke driftskostnadene. 

– BREEAM In-Use er et system som passer bra for denne typen bygg. Vi får dessuten en kvittering på byggets miljøytelse samtidig som vi kan se hvordan vi som forvaltende organisasjon kan forbedre oss i det kontinuerlige arbeidet og i relasjonen med leietakerne våre, sier Saga Jernberg, bærekraftstrateg hos Jernhusen, som eier og driver jernbanestasjoner og andre bygg knyttet til jernbanenettet i Sverige.

Kontroll av bærekraftytelse

COWIs rolle i prosjektet har vært som BREEAM In-Use Assessor. Oppdraget omfatter å verifisere bygningens bærekraft gjennom prosjektsøknaden.

– Det har vært et spennende og lærerikt prosjekt med en engasjert kunde. BREEAM In-Use har fungert som et strukturert hjelpemiddel for å vurdere bærekraftparametere, og vi ser frem til å arbeide videre med systemet i fremtidige prosjekter, sier Johanna Millander, BREEAM In-Use Assessor i COWI.

For å bli tildelt BREEAM In-Use-sertifikat har sentralstasjonbygget oppnådd høy bærekraft, bl.a. ved iverksetting av følgende tiltak:

  • Installasjon av energieffektiv LED-belysning
  • Brukerkontroll for oppvarming og blendingsvern
  • Fasiliteter, som garderober med dusjer og skap
  • Kommunikasjon med leietakerne, som omfatter å informere om hva som foregår i bygget via en app
  • Prosesser for byggeledelse

Avstand til servicetilbud og tilgang til alternativ transport har også blitt verdsatt høyt, idet bygget utgjør en del av det lokale og nasjonale kollektivsystemet.

Fakta

BREEAM In-Use er en nettbasert, internasjonal miljøvurderingsmetode for uavhengig tredjepartsvurdering og -sertifisering av driften av et bygg. Sertifiseringen må følges opp årlig for å påse at forbedringer av bygningsytelsen gjennomgås fortløpende.

Systemet er tredelt. Den første delen vurderer bygningens miljøytelse, den andre vurderer arbeidet med drift og vedlikehold, og den tredje er et verktøy for å måle virksomhetens bærekraftarbeid.

I prosjektet med Stockholm sentralstasjon har de to første delene blitt vurdert. 

Ta kontakt

COWI employee Johanna Millander

Johanna Millander
Specialist
Water and Environment, Sweden

Tel: +46 10 850 13 73