Avbildet er noen av deltakerne på VDC-sertifiseringen, flesteparten fra COWI.

Storstilt VDC-sertifisering i COWI

20.05.2020

12 COWI-medarbeidere er nylig VDC-sertifisert i regi av Stanford University og NTNU. – Dette bidrar til at vi kan levere høyere kvalitet til kundene våre, sier Erling Søyland i COWI.

Nylig har 12 av COWIs medarbeidere mottatt diplom for VDC-sertifisering, etter å ha deltatt på sertifiseringskurs i regi av Stanford University og NTNU. Foreløpig er det kun Stanford University og NTNU-sertifiseringen som er godkjent i Norge.

– Dette gjør at vi nå har mange gode VDC-ressurser som kan tilbys til alle de spennende oppdragene som ligger ute i markedet. VDC som metodikk bryter ned siloer, gir informerte og effektive beslutninger, og det tydeliggjør prosjektets målsettinger. Dette bidrar til at vi kan levere høyere kvalitet til kundene våre, sier Erling Søyland, leder for VDC-nettverket i COWI.

De sertifiserte jobber blant annet i Oslo, Kristiansand, Stavanger og Bergen, og representerer flere fagdisipliner.

– Det gjør at vi nå har et stort geografisk og tverrfaglig nedslagsfelt for VDC-kompetansen vår, forteller Søyland.

Strategisk viktig å heve VDC-kompetansen

Nye Veier og Bane NOR har særlig omfavnet metodikken de siste årene. Nå håper Birgit Farstad Larsen, divisjonsdirektør for Bygninger i COWI, at Byggenæringen i enda større grad vil utforske fordelene ved metodikken.

– Vi har gode erfaringer fra tidligere prosjekter, der vi ser at VDC bidrar til å økt involvering av alle parter i et prosjekt. Det fungerer problemløsende, reduserer misforståelser og gir høyere kvalitet på sluttproduktet. Derfor ønsker vi at VDC skal bli en foretrukken prosjektgjennomføringsmetodikk for bransjen, og vi håper å se mer av det i markedet knyttet til byggeprosjekter, forteller Farstad Larsen.

Tydeliggjør kundens mål

De siste årene har flere av COWIs største prosjekter benyttet seg av VDC-metodikken. På E6 Kvål – Melhus har de fått testet metodikken til det fulle. I tillegg er metodikken brukt i på blant annet E39 Bue-Ålgård, Nygårdstangen- Bergen-Fløen, E6 Storhove-Øyer, Nytt Regjeringskvartal, Politiets Nasjonale Beredskapssenter og Fornebubanen.

Marius Sekse, utviklingssjef for digitalisering og innovasjon i Transport og byutvikling i COWI, er én av de nylig sertifiserte.

– Den visuelle planleggingen i VDC er kjempeviktig for å bryte ned de svære leveransepakkene i komplekse prosjekter. VDC er et redskap for å bryte ned sluttleveransen til en logisk, strategisk og oversiktlig tverrfaglig tidsplan. Det tydeliggjør kundens mål i prosjektene, og synliggjør hva som må til for å nå målene. Slik bedrer man sluttproduktet for kunden, som er hovedformålet bak bruken av VDC, sier Sekse.

Like viktig for små prosjekter

Sertifiseringen har strukket seg over et år, og innebærer at deltakerne leverer syv rapporter løpende samt en sluttrapport.

Selv tok Marius Sekse et dypdykk i et mindre prosjekt i en av rapportene han skrev på kurset. Case-prosjektet hans hadde 410 prosjekteringstimer til rådighet og relativt begrenset med ressurser. Han erfarte her at metodikken var svært relevant også for små og mellomstore prosjekter.

– Den visuelle planleggingen og tydeliggjøringen av prosjektmålene, forenklet prosjektet. Det forenkler også kunnskapsdeling på tvers av fag. Vi fikk brukt spesialistene på en mer aktiv måte, der de delte kunnskap i effektive og grundige ICE-møter. Det gav bedre ressursutnyttelse, og gjorde at vi kunne dra nytte på spesialistkompetanse i et prosjekt der vi egentlig ikke hadde rom for det, sier Sekse.

ICE-møter uhindret av korona

Også gjennom koronapandemien har COWI kjørt heldigital ICE-møter. 

– Disse møtene har fungert veldig godt og har bidratt til å holde progresjonen oppe i prosjektene, til tross for at vi alle har operert fra hjemmekontor. Pandemien har ikke bare utfordret oss, men også vist oss at verktøyene og metodikkene som følger med VDC fungerer selv når spillereglene er endret, sier Sekse. 

Yngre medarbeidere vil ha stor nytte

Marius Sekse understreker at VDC ikke først og fremst handler om digitalisering, men at det er en prosjektgjennomføringsmetodikk som benytter en verktøykasse med både analoge og digitale verktøy for å hjelpe samspillet i prosjektene.

Han tror den utvidede verktøykassen særlig vil gagne yngre medarbeidere som ikke har like lang fartstid i bransjen. 

– Yngre medarbeidere får tilgang på en stor verktøykasse som gjør det enklere å ta ansvar i prosjekter. VDC gir stor forståelse for alle bestanddeler i et prosjekt. Man trenger ikke å ha vært ute på anlegg i mange år for å ha den nødvendige kunnskapen. Jeg tror rett og slett læringen går raskere, som gjør at man også blir en bedre ingeniør. 

Hva er VDC og ICE?

  • VDC: Står for Virtual Design and Construction. VDC setter kjente teknikker og verktøy fra BIM i system, og vektlegger involverende planlegging og strukturert møtemetodikk. Kombineres gjerne med ICE-metodikk.
  • ICE: En visuell møteteknikk der alle deltakere stiller svært godt forberedt, med mål om å løse utfordringer og skape fremdrift i prosjekter. Ved hjelp av digitale verktøy, BIM og VDC-teknikker, skal prosjektdeltakere få så raske og tydelige avklaringer i prosjektet som mulig. ICE-møter utføres gjerne i såkalte Big Rooms, der prosjektets digitale modeller projiseres på touch-skjermer kombinert med veggflater for lappeplaner. Lapper som representerer de ulike fagene, partene og arbeidsoppgavene i prosjektet plasserer kronologisk for å visualisere prosjektforløpet i sin helhet.

Ta kontakt

May Kristin Haugen
Head of Communication
Communication NO, Norway

Tel: +47 97745057