Studenter rett fra sommerjobb til fast ansettelse

Sommerstudentene i COWI har brukt 30 prosent av tiden sin på innovasjonsprosjekter. Tre av sommerstudentene er allerede ansatt.

25.08.2017

Over åtte uker har 18 studenter i COWIs sommerjobbprogram, COWI Try, fått testet hverdagen som rådgivende ingeniør.

I tillegg til å få praktisk prosjekteringserfaring i prosjekter har studentene utviklet konsepter for hvordan Virtual Reality, Internet of Things, Big Data og Microsofts eget samhandlingsverktøy Surface Hub kan øke kvaliteten på fremtidens løsninger.

– Bransjen er inne i en stor omstilling, der digitalisering og teknologisk utvikling utfordrer tradisjonelle arbeidsprosesser og forretningsmodeller. Denne tankegangen er viktig å forankre på et så tidlig tidspunkt i karrieren som mulig, sier Terje Bygland Nikolaisen, administrerende direktør i COWI.

Laget egen matrise for Big Data

I løpet av sommermånedene har studentene fordelt på tre grupper skullet komme opp med og videreutvikle en innovasjonsidé med utgangspunkt i Virtual Reality, Internet of Things og Big Data og Surface Hub.

– Vi startet med blanke ark. Ingen av oss hadde mye kunnskap om IoT og Big Data fra før. Derfor startet vi med research og analyser. Videre utviklet vi en egen matrise for å identifisere områder der det er nærliggende for COWI å innovere innen IoT og Big Data, forteller Ingrid Elise Johansen fra en av innovasjonsgruppene i COWI Try.

I 2020 vil det være rundt 50 milliarder enheter koblet opp mot Internett. Alt fra gatelys, heiser, trafikksystemer, vannledninger, biler og produksjonsanlegg har én eller flere sensorer som kommuniserer med et system som analyserer, rapporterer og «reparerer» fortløpende basert på historiske data og sanntidsdata.

– Vi ser at spesielt innen automasjon er det et stort potensial for å bruke sensorer og Big Data, for eksempel innen industrien. Med smart bruk av dette vil man oppdage feil tidlig eller før de forekommer – og optimalisere prosesser og energibruk, sier Ingrid Elise Johansen.

Tre sommerstudenter er allerede ansatt

– Jeg er imponert over det studentene presenterte.

De har en intuitiv forståelse av teknologiens potensial og viser også at de forstår bransjen de skal inn i om få år. Gjennom innovasjonsprosjektet har de hjulpet oss med å identifisere noen muligheter som i fremtiden vil forbedre prosessene og øke verdien for kundene våre, sier Bygland Nikolaisen.

COWI har allerede ansatt tre av sommerstudentene, mens én skal jobbe videre med COWI på sin mastergrad og en annen på bacheloroppgaven.

Om COWI Try

Startskuddet for sommerstudentprogrammet COWI Try gikk 27. juni på COWIs hovedkontor i Lyngby. Studentene kom fra en svært variert bakgrunn: fra energifysikk, VA-teknikk og termisk energi til BIM, bygningsdesign og jus.

Tett samarbeid på tvers av fag og landegrenser er en av COWIs sterke sider. Før i år har COWI Try kun vært gjennomført i Norge. I år videreutviklet vi programmet for å få et mer internasjonalt tilsnitt, der det globale hovedkontor i Danmark var med for første gang.

Studentene var fordelt på sju kontorlokasjoner: Oslo, Drammen, Fredrikstad, Trondheim, Lyngby, Aalborg og Aarhus.

Ta kontakt

May Kristin Haugen
Head of Communication
Communication NO, Norway

Tel: +47 97745057