COWIs sommerstudenter i COWI Try får muligheten til å jobbe med utviklingen av kunstige øyer i Danmarks største industriområde – Avedøre Holme. Her ser vi studenter fra hele Skandinavia, samt Storbritannia.

Studenter skal utvikle innovative klimaløsninger for kunstige øyer

08.07.2019

Under COWIs sommerprogram 'COWI Try', skal 34 studenter fra Norge, Danmark, Sverige og Storbritannia være med å utvikle innovative klimaløsninger for et av Nord-Europas største byutviklingsprosjekter i Danmark.

COWI bruker programmet til å finne kommende talenter og til å utforske potensiale for nye og kreative løsninger sammen med Hvidovre kommune. De såkalte 'Holmene' ligger i industriområdet Avedøre Holme, sør for København.

Hvordan kan energiproduksjonen fra 'Green Tech Island' – et toppmoderne spillvannsanlegg på en av holmene – forsyne mer enn 150 000 husstander i og utenfor Hvidovre med grønn energi? Og hvordan skal kystområdet rundt øyene utvikles for å delvis klimasikre industriområdet mot oversvømmelser i fremtiden, samtidig som man støtter biomangfoldet i området?

Dette er bare noen av utfordringene som studentene skal finne løsninger på gjennom det seks uker lange sommerprogrammet. Samtidig med at de får mulighet til å samarbeide med erfarne ingeniører og andre fagprofiler hos COWI i Skandinavia og Storbritannia på rådgivende prosjekter, skal de i fellesskap tenke ut forslag til løsninger på spesifikke bærekraftige tiltak på det store byutviklingsprosjektet Holmene.

– De som kommer fra skolebenken nå og i årene fremover er svært oppdatert på teknologien vi omgir oss med. Bare på det første møtet vi hadde var de innom temaer som karbonfangst, 5G-nettet i et bærekraftperspektiv og elektrifisering. Dette lover godt for neste generasjons ingeniører, og jeg er veldig stolt av å ha disse hos oss i sommer, sier administrerende direktør Marius Weydahl Berg i COWI Norge.

Potensiale for realiserbare løsninger

COWIs globale HR-direktør, Thomas Hall, legger ikke skjul på at sommerjobbprogrammet er en mulighet til å finne nye talenter til bedriften.

– COWI Try har vist seg å være en stor suksess siden studentene får masse arbeidserfaring samtidig som at de får utfolde seg kreativt på et komplekst innovasjonsprosjekt. De bringer den nyeste kunnskapen fra universitetene i Skandinavia og Storbritannia, og de kjenner ikke på de samme begrensningene i den praktiske problemløsningen som deres erfarne kollegaer. Vi vet også at de brenner for å gjøre en forskjell i verden. Det skaper en spennende innovasjonskraft som kan inspirere til realiserbare løsninger etter programmets avslutning.

Behov for innovasjonskraft fra alle sider

Det er potensialet for alternative perspektiver på løsninger som tiltrekker Hvidovre kommune, som står bak Holmene-prosjektet.

– Vi har en stor mengde ingeniører, arkitekter, med flere involvert i realiseringen av Holmene. Det er også veldig interessant å høre hvordan så mange teoretisk dyktige, men praktisk uerfarne studenter uten forutinntatte holdninger, mener vi kan oppfylle vår visjon for Holmene som Nord-Europas største og mest innovative og grønne forretningsområde, sier Gert Nelth, direktør for kultur, miljø og vekst i Hvidovre kommune.

Fakta om COWI Try:

 • COWI Try er COWIs sommerjobbprogram for studenter i Norge, Danmark, Sverige og Storbritannia.
 • Sommerjobbprogrammet har eksistert siden 2012.
 • 34 studenter deltar i årets program.
 • I Norge går programmet i seks uker fra 1/7 til 8/8.
 • Programmet er betalt.
 • Deltakerne bruker 70% av tiden deres på oppgaver i COWIs forretning, og 30% av tiden deres brukes på COWI Try innovasjonsprosjekt.
 • Dette årets innovasjonsprosjekt handler om Holmene: Utvidelsen av Avedøre Holme med ni kunstige øyer.

Fakta om Holmene:

 • Danmarks største industriområde, Avedøre Holme, utvides med ni kunstige øyer.
 • Utbyggingen begynner i 2022, og skal utvikles frem til 2040.
 • Holmene utvikles i etapper og første holme forventes å stå ferdig i 2028.
 • Oppfyllingen til Holmene skjer ved hjelp av 26 millioner kubikkmeter med overskuddsjord fra byggevirksomhet i stor-København, inkludert fra metrobyggingen.
 • Holmene skal inkludere 380 nye bedrifter og 12 000 nye jobber.
 • Holmene er estimert til å bidra med opp til 7.2 millioner euro i økonomisk vekst.
 • Holmenes 'Green Tech Island' skal produsere energi (elektrisitet og varme) til 150 000 husstander i København-området og dermed dekke 10% av hovedstadens energiforbruk.
 • Holmene skal tilføre området 700 000 m² bynær natur, inkludert 17 km ny kystlinje og fungere som hovedstadens nye rekreasjonsområde.

Ta kontakt

Søren Kragh Pedersen
Head of Group PA & PR
Communication, Denmark

Tel: +45 2025 7018