Bruingeniør Tori Fihl Kvamstad gjennomfører en HMS-sjekk før hun og samarbeidspartnere skal gjennomføre en bruinspeksjon. Med ISO-sertifiseringen i boks, tror COWI de vil motta flere hendelsesrapporter.

STYRKER SATSINGEN PÅ HELSE, MILJØ OG SIKKERHET 

23.01.2023

COWI har blitt sertifisert i henhold til standarden ISO45001. – Vi må bevise at vi tar sikkerhet på alvor, sier administrerende direktør Birgit Farstad Larsen.

 ISO 45001-standarden setter minimumskrav til selskapers systemer for arbeidsmiljø.

– Sertifiseringen viser at vi holder medarbeidernes sikkerhet og et trygt arbeidsmiljø høyt. Det er likevel på ingen måte en hvilepute – dette er bare starten, sier Birgit Farstad Larsen, administrerende direktør i COWI.

Begrepet arbeidsmiljø rommer det psykososiale arbeidsmiljøet, medarbeideres sikkerhet på bygg- og anleggsplass, det fysiske arbeidsmiljøet på kontoret og – ikke minst – forebygging av ulykker.

Sertifiseringen innebærer blant annet at alle prosjekter må gjennomføre en arbeidsmiljø-risikovurdering ved oppstart.

Skal trygge kunder

Farstad Larsen sier at COWI først og fremst setter medarbeidernes helse, velvære og sikkerhet høyt. Dernest handler det om kundene.

– Kundene våre må kunne stole på at COWIs medarbeidere er trygge på jobb når de er involvert i prosjektene deres. Dette sertifikatet er en av våre måter å vise dette på, sier Farstad Larsen.

Større prosjekter – økt sikkerhet

COWIs strategi, Future-Now, jobber mot mer samarbeid med større kunder enn tidligere. Én av disse kundene er Equinor. Det stiller større krav til arbeidet med helse, miljø og sikkerhet, forteller Farstad Larsen.

– Entreprenørene er noen hakk foran rådgiverbransjen, men innen marin sektor er HMS en integrert del av hele selskapskulturen. Når vi samarbeider med kunder av denne størrelsen eller andre selskaper innen marin sektor, er prioriteringen av HMS på et helt annet nivå.

I vinter har kritiske forhold på norske bygg- og anleggsplasser vært tema blant annet i Aftenposten. Vi må vise at vi kan bedre, sier Farstad Larsen. 

– Vi skylder medarbeiderne våre en trygg arbeidsplass. Samtidig, må vi bevise dedikasjonen vår overfor kundene våre, for det kan ikke bli tatt for gitt i bransjen vår, sier Farstad Larsen.

Venter flere avviksmeldinger

Med bedre systemer på plass, forventer prosess- og kvalitetssjef Camilla Ditlevsen at de vil motta flere avviksrapporter den kommende tiden. 

– Flere rapporter signaliserer at systemene våre funker og at vi har en åpenhetskultur som gjør at vi ikke er redd for å snakke om feil, sier Ditlevsen Gresses og fortsetter:

– Så jeg tror – og håper – vi vil se en liten økning i rapporterte hendelser og avvik den kommende tida.

FAKTABOKS:

  • ISO 45001 er den nye standarden for sikkert arbeidsmiljø. 
  • Sertifiseringen er et rammeverk for kontroll og forbedring innen helse og sikkerhet relatert til arbeidsmiljø.
  • Dette krever at organisasjonen identifiserer farene sine og vurderer de helsemessige og sikkerhetsmessige risikoene knyttet til sine aktiviteter og tjenester.
  • Organisasjonen skal også sette opp nødvendige kontroller og fastsette klare mål for å forbedre arbeidsmiljøet.

Kilde: DNV

Ta kontakt

Camilla Ditlevsen Gressnes
Process and Quality Director
Operational Excellence, Norway

Tel: +47 976 21 847