"Svartelistet" busk skal bli til biomasse i Namibia

Et biomassekraftverk skal redusere forbruket av fossilt brensel i Namibia, gjenopprette savannen og løfte lokaløkonomien. COWI er rådgiver for prosjektet, som er finansiert av Den europeiske investeringsbank (EIB) og EU Africa Infrastructure Trust Fund.

22.03.2017

I den nordlige delen av Namibia er arealer på størrelse med Tyskland, Østerrike og Sveits til sammen i ferd med å bli overtatt av invasive busker og trær.

Den invasive busken gjør det så godt som umulig for kveget å gresse, og det har store konsekvenser for landets kjøttproduksjon – og dermed også for den lokale sysselsettingen, som er fallende.

Det kan et nytt biomasseprosjekt, som bruker de invasive buskene og trærne som brensel på et biomassekraftverk, gjøre noe med.

– I første omgang er det det lokale energiselskapet NamPowers ambisjon å få etablert det første biomasseverket på omkring 20 MW. Men potensialet i prosjektet er langt større, forteller Marc Normann, Senior Market Director i COWI Energy and Industry.

Én løsning – flere fordeler

Ifølge The National Integrated Resource Plan of Namibia forventes det en rekke biomassekraftverk i Namibia.

– På sikt er det planen at det skal bygges en rekke biomassekraftverk i det nordlige Namibia, slik at de gressfylte savanneområdene gjenopprettes, fortsetter Marc Normann. – Dette første prosjektet er bare for å vise at det kan la seg gjøre å høste og levere bearbeidede treflis og drive moderne biomassekraftverk i Namibia.

I dag importerer Namibia hoveddelen av sin strøm, som er basert på fossilt brensel. Når det første biomasseverket står klart i 2020, vil det medføre en betydelig reduksjon av CO₂-utslippene.

– Det er på alle måter snakk om et bærekraftig prosjekt. Biomassekraftverkene vil ikke bare bidra til å løse problemet med nedgangen i kvegproduksjonen: Ryddingen av de invasive buskene og trærne samt produksjonen av treflis vil skape en ny industri i Namibia, som samtidig vil sette fart i sysselsettingen, sier Marc Normann.

Økende interesse for bærekraftig biomasse

Prosjektet i Namibia er et godt eksempel på hvordan biomasse kan brukes som springbrett for bærekraftige løsninger som har en global klimaeffekt og samtidig bidrar til sosial og økonomisk utvikling i lokalsamfunnet.

– Vi opplever en økende global interesse og investeringslyst i bærekraftige biomasseprosjekter nå fra danske pensjonsfond og internasjonale finansieringsinstitusjoner, som kan se at investeringene skaper verdier både for landet og investorene. Det er en positiv utvikling for miljøet og en gunstig situasjon for en dansk rådgivningsbedrift som COWI og de danske leverandørene som har en sterk posisjon innen biomasseteknologi, uttaler Marc Normann.​

Prosjekteierskap og finansiering  

NamPower, elverket i Namibia, leder forstudien og utviklingen av prosjektet. De første verkene forventes satt i drift i 2020.

De teknikk- og miljøøkonomiske studiene er finansiert av Sustainable for All (SE4AII) facility, som er en del av EU Africa Infrastructure Trust Fund, som har til formål å investere i regional infrastruktur i Afrika ved å kombinere lån med lang løpetid med gavebistand fra EU-kommisjonen og EUs medlemsland.

COWIs rolle

COWI er valgt som teknisk-økonomisk rådgiver for en forstudie for «The Encroacher Bush Biomass Project i Namibia» for EIB og NamPower. Det omfatter blant annet en studie av biomassen, identifisering av lokasjon, finansieringsmodeller, utvelgelse av teknologi samt assistance vedrørende anbud og innkjøp av det komplette anlegget.

COWI er ledende innen bærekraftige biomasseprosjekter og har som mål å sikre både miljømessig og økonomisk bærekraft til fordel for det lokale og globale miljøet, økonomien og investorene.

Ta kontakt

Søren Kragh Pedersen
Head of Group PA & PR
Communication, Denmark

Tel: +45 2025 7018