Thomas Reed er ny utviklingssjef for bruer i COWI

17.11.2020

Reed kommer fra en stilling som sjefingeniør i Vegdirektoratet hvor han har jobbet siden 2007 med utarbeidelse av regelverk, behandling av fravik og kontroll og godkjenning.

De siste årene har han også hatt rollen som prosjekteringsleder på nye Tana bru i Finnmark. Thomas går nå inn i rollen som utviklingssjef for COWIs norske brumiljø som i dag er representert på kontorene Trondheim, Oslo, Bergen og Fredrikstad.

– Jeg har tidligere jobbet tett med COWI, blant annet på Hålogalandsbrua som prosjektleder på tredjepartskontroll. Jeg har sett at COWI har styrket seg de siste årene og da jeg fikk jobbtilbud synes jeg det hørtes spennende ut. Jeg tror jeg vil få god nytte av kunnskapen jeg har om regelverk i jobben i COWI, sier Reed.

Reed skal blant annet jobbe med faglig samkjøring mellom kontorene og kompetanseutvikling på avdelingen. I tillegg vil han kunne ha rollen som prosjekteringsleder i prosjekter.

God på grensesnitt

Vice President Erik Sundet for bru og geodisipliner gleder seg over å kunne ønske Thomas velkommen om bord.

– Vi setter stor pris på å få en faglig sterk medarbeider som Thomas med på laget i COWI. Han har svært god kjennskap til bransjen og grensesnittene mellom ulike disipliner. Han vet også veldig godt hvordan det er å være på andre siden av bordet, og vet hva kunden vil ha. Dette vil hjelpe oss til å forstå våre kunder enda bedre, sier Erik Sundet, Vice President, bruer og geotekniske disipliner i COWI.

– Vi ser at det å jobbe systematisk med faglig utvikling gir stor effekt, og med Thomas til å lede dette arbeidet vil vi ta nye steg i de utviklingssporene vi har definert som de viktigste for å være helt i front også i fremtiden, fortsetter Sundet.

Reed har jobbet med kontaktpunkter mellom ulike fag i en årrekke, og har blant annet hatt ansvar for revisjon av vegnormal N400 Bruprosjektering.

– Jeg har jobbet mange år med regelverk, og liker veldig godt det mer overordnete arbeidet med kontaktflatene mot ulike fag. I en jobb som min er det viktig å se trendene i bransjen, hva som er fokus nå og hva vi tenker vil være fokusområder framover. Prosjekteringsarbeidet vil nok i enda større grad ha fokus på miljø- og klimaspørsmål i tiden som kommer. Da vil materialvalg og materialmengder for eksempel være viktig å ta stilling til, sier Reed.

Moden for modeller

Kvalitetsfokus er også noe som ligger Thomas' hjerte nært.

– I prosjekteringsarbeidet legger man generelt vekt på å prosjektere til et riktig sikkerhetsnivå. Standardene angir minimumskrav som skal oppfylles for å oppnå tilfredsstillende konstruksjonssikkerheten. Samtidig er det viktig at man er bevisst på materialbruken, både med hensyn til pris og byggbarhet, og ikke minst av hensyn til bestandighet og bærekraft.

I tillegg til fremmarsjen av en mer bærekraftig bransje kommer den økende digitaliseringen av prosjekteringsarbeidet.

– Da jeg jobbet med Tana bru hadde vi en slags hybrid av modell og tegninger, da var det ikke helt modent for modellbasert prosjektering. På få år har man imidlertid kommet dit at det meste som prosjekteres nå er modellbasert og i stadig større grad med parameteriserte og koblede modeller. Det er en voldsom utvikling som gjør arbeidet vårt bedre og mer effektivt. Jeg ser frem til å jobbe videre med dette, avslutter Reed.

Ta kontakt

Erik Sundet
Vice president
Bridges and Geotechnical diciplines, Norway

Tel: +47 41564897