Tom Erik er én av 10 med Best Value A-sertifisering i Norge

29.01.2020

Kun ti kandidater har mottatt A-sertifisering for Best Value -metodikken i Norge. Carstensen tror metodikken vil prege bransjen vår i året som kommer.

For første gang ble en A-sertifisering for Best Value (BV) gjennomført i Norge. Tom Erik Carstensen, markedssjef i COWI, er dermed blant de i første i landet til å holde tittelen.

– Det er viktig å være tidlig ute. At vi er én av ti i landet som har sertifiseringen gjør oss til en attraktiv samarbeidspartner i tilbudsprosesser. Ettersom bruken av BVP, som er innkjøpsprosessen i Best Value metodikken, har blomstret sterkt i Norge de siste årene, er dette en kompetanse som bare vil bli mer etterspurt fremover, sier Carstensen.

Best Value er en relativt ny metodikk, som har det siste året har blitt tatt hyppig i bruk i infrastrukturprosjekter i Norge. Metodikken kommer opprinnelig fra USA og havnet siden i Nederland, der den har blitt mye brukt, særlig i infrastrukturprosjekter i regi av Rijkswaterstaat som er det nederlandske vegdirektoratet.

Etter at Nye Veier ble opprettet, har de benyttet metodikken i alle sine prosjekter. Bare i 2020 har Nye Veier kommunisert at de skal utlyse BVP-konkurranser til en verdi av 28 milliarder kroner. I tillegg snuser både Bane Nor og flere ulike kommuner på metodikken.

– Vi er nok en ganske liten gruppe som jobber med BVP fremdeles, men flere er på banen – både RIF og DIFI jobber for å øke kompetansen rundt dette i Norge. Så vi vil nok se mer til det fremover, kanskje særlig i byggenæringen.

COWI har allerede høstet mye erfaring med Best Value-metodikken: På E18 Rugtvedt Dørdal, E6 Kvål Melhus samt på en rammeavtale for rådgivningstjenester for Nye Veier. Allerede har rundt 10 COWI-medarbeidere deltatt i en såkalt B/B+-sertifisering. A-sertifiseringen er ett nivå over denne.

Carstensen mottok sertifiseringen sammen med tre deltakere fra Hæhre, to fra Rælingen kommune og tre fra Nye Veier.

Ta kontakt

Tom Erik Carstensen
Senior Business Development Director
Group Market Team, Norway

Tel: +47 404 50 925