Ny transportkorridor skal stimulere økonomien i Stockholm

Stockholms fortsatte vekst skaper behov for større tilgjengelighet. COWI har vunnet en kontrakt for evaluering og detaljprosjektering av en tunnel for veg- og kollektivtrafikk.

28.03.2017

Vegvesenet i Sverige har bestilt tunnelprosjektet, «Östlig förbindelse» i et forsøk på å øke tilgjengeligheten og minske sårbarheten i transportsystemet i Stockholmsområdet.

Som én av de raskest voksende byene i Europa sliter den svenske hovedstaden med stigende boligpriser og stor kødannelse med førere som anslagsvis opplever å bli 33 minutter forsinket per reisetime i rushtiden. «Östlig förbindelse» knytter sammen Södra länken i Sickla med Norra länken i Vartan, noe som fullfører ringvegen rundt Stockholm.

To alternativer ligger på bordet, en senketunnel og en fjelltunnel. Som internasjonalt ledende innen tunneler er COWI valgt som underrådgiver for detaljprosjekteringen av den nye forbindelsen og vil begynne prosjektet ved å evaluere de to alternativer og bestemme hvilket som bør foretrekkes. COWI vil også evaluere de forskjellige typene kollektivtransport som kan gå gjennom tunnelen, f.eks. bybane eller buss.

– Vi er stolt av å bli del av dette viktige prosjektet, som skal stimulere regional økonomisk utvikling og fremme ny husbygging for å dempe noe av presset på eiendomsmarkedet i Stockholmsområdet, sier Torbjörn Spetz, Senior Vice President i COWI Infrastructure Management.

Verdensrekordholder innen tunneler

I fjor vant COWI den store kontrakten på detaljprosjekteringen av Ostlänken, en høyhastighetsbane mellom Göteborg og Stockholm. COWI har også deltatt i prosjekteringen av flere andre svenske tunneler som Marieholmstunnelen i Göteborg og Söderströmstunnelen i Stockholm.

Teamet vil også trekke på COWIs internasjonale erfaring med senketunneler, deriblant verdens lengste senketunnel mellom Hongkong og Kina og tunneler i Bosporus i Tyrkia og Thessaloniki i Hellas.

– Vi ser frem til samarbeidet mellom hovedentreprenøren WSP og våre egne eksperter som har stor tunnelerfaring, sier Torbjörn Spetz.

MER OM PROSJEKTET

HVOR:
Stockholm, Sverige

NÅR:
2017–2021

KUNDE:
Vegvesenet, Sverige. Har satt av 200 millioner euro til arbeid på forstudie og prosjektering av «Östlig förbindelse»

Hovedentreprenør:

WSP|Parsons Brinckerhoff Engineering

FAKTA:

  • Prosjektet omfatter flere faser fra lokaliserings- og trafikkstudier, veg- og jernbaneplanlegging til prosjektdokumentasjon og byggeledelse.
  • Blant annet vil COWI gi råd om hydrologi, geoteknikk og bygging og være delansvarlig for miljøkonsekvensutredningen.

Ta kontakt

Søren Kragh Pedersen
Head of Group PA & PR
Communication, Denmark

Tel: +45 2025 7018