Trondheim Lufthavn Værnes utvider - øker kapasiteten og blir grønnere

28.05.2020

Avinor igangsetter nå et prosjekt for å utvikle og modernisere Trondheim Lufthavn Værnes. Målet er å gjøre lufthavnen mer effektiv, sikrere, fleksibel og grønn. Rådgivergruppe er valgt, og arbeidet starter allerede før sommeren.

- Vi er veldig glade for at vi nå er i gang med et nytt skisseprosjekt, og at vi har fått med et godt rådgiverteam, sier lufthavndirektør Marit H. Stigen. ‒ Det vil bli både spennende og krevende å jobbe med et så stort byggeprosjekt, samtidig som vi må ha et veldig sterkt fokus på kostnadene både i drift og i prosjektet. Dette prosjektet er imidlertid nødvendig for å at vi kan ivareta vårt samfunnsoppdrag ved å levere sikre og effektive tjenester til innbyggere og virksomheter i vår region. Likevel er det viktig for oss å presisere at dette prosjektet ikke kan realiseres før vi er gjennom den krisen luftfarten og Avinor er i, men da skal vi også være klar, sier hun.

Rådgivertrioen Nordic – Office of Architecture, COWI og Norconsult, har nå fått oppdraget med å utvikle forbedret terminalløsning for Trondheim Lufthavn Værnes. Prosjektet vil gjennomføres med bistand fra ekstern prosjektleder, Avinors egne prosjektressurser og lokal fagkompetanse.

Mer effektiv og fleksibel lufthavn

Moderniseringsprosjektet skal både bedre kapasiteten, sikre god passasjerflyt og effektivisere driften av flyplassen og dens mange funksjoner. Bagasjeanlegget skal moderniseres og utvides, det skal bygges nytt varemottak og det skal tilrettelegges for et bedre kommersielt servicetilbud.

‒ Vi gleder oss til å gå løs på denne oppgaven sammen med Avinor. Her vet vi at man tenker langsiktig og vi ser frem til å sammen finne de beste løsningene for fremtiden. Modernisering vil komme Trondheim og regionens befolkning og næringsliv til gode, sier Bjørn Olav Susæg, oppdragsansvarlig for rådgivergruppen, arkitekt og partner i Nordic.

Fokus på miljø og energieffektive løsninger

For den nye lufthavnen i Trondheim er ambisjonene å gjøre klimaavtrykket så lavt som mulig Ved å ha et sterkt fokus på miljøvennlige løsninger vil prosjektet stille krav til forbedret avfallshåndtering, samt øke gjenvinnings-og ombruksgraden av eksisterende bygg, rive- og overskuddsmasser. Grønne anskaffelser skal også benyttes for å bidra til en reduksjon i CO₂-utslippene med 40 % iht kravene fra Parisavtalen.

‒ Avinor en byggherre med store miljøambisjoner. De stiller alltid høye miljøkrav og sørger for å sette alle miljørelaterte aspekter ved flyplassen høyt på agendaen, forteller Frode Fjeldstad prosjektsjef i COWI, som får ansvar for energi- og miljøløsningene.

Solid samarbeid

‒ Teamet vårt har god erfaring med samarbeid på store byggeprosjekter, og har blant annet samarbeidet på ny terminal på Oslo lufthavn og Bergen lufthavn Flesland. Vi opplever at vårt tverrfaglige samarbeid skaper synergier knyttet til helhetlige, effektive og bærekraftige løsninger, noe som vil gi stor merverdi for Avinor, sier Gisle H. Fagerlid, markedskoordinator for lufthavn i Norconsult.

Se også:

COWI valgt som rådgiver ved Avinors flyplasser
Komplekse flyplassprosjekter utfordrer VA-faget
Skal utvikle Islands hovedflyplass
OSL: Å bygge verdens grønneste flyplass
Rådgiverkontrakt signert for Evenes flystasjon
Nye rullebaner på Grønland blir bygget på stein og sprengte fjell
COWI skal prosjektere nye 23 300 kvadratmeter på OSL Gardermoen
T3: Saltblanding kan ha nøkkelrolle i fremtidens miljøvennlige kjøleanlegg
København Lufthavn – Nye Pir E

Ta kontakt

Frode Fjeldstad
Senior project leader
Buildings Oslo, Norway

Tel: +47 91842756