Unike grunnboringer i Moss

På oppdrag fra Bane NOR utfører COWI med sin danske underleverandør GEO i disse dager grunnundersøkelser i sentrum av Moss. Metoden som brukes er ny i Norge og setter en ny standard for grunnboringer her i landet.

På Statoil-stasjonen i Wulfbergs gate er en 11 meter høy borerigg i arbeid. Undersøkelsene som gjøres her er en del av forberedelsene til byggingen av nytt dobbeltspor på strekningen Sandbukta-Moss-Såstad, som skal legges i tunnel under sentrum av Moss.

Både fjell og løsmasse

Daglig borer riggen 40 meter ned i grunnen. I motsetning til vanlige boringer som i all hovedsak kun får opp hardt berg, er målet at denne metoden også skal få opp alt av løsmasser i tillegg. Med det vil prosjektet få et langt mer realistisk bilde av hva som befinner seg i grunnen og hvor.

En av de største forskjellene fra vanlig kjerneboring er størrelsen på borkronen, som er på hele 150 mm i diameter og gir en kjernediameter på rundt 100 mm på massene som hentes ut. Til sammenligning benyttes det borekroner opp til 60 mm som standard i Norge.

Den store diameteren eliminerer i større grad problemer med kjernetap, det vil si at prøvene vaskes ut, og gir mer komplette prøver. Et annet unikt aspekt ved disse boringene, er at det utføres skråskjæringer på ca. 70 grader.

Verdifullt grunnlag

Prosjektet er allerede godt kjent med grunnforholdene langs den nye traseen. Gjennom boringene som nå pågår detaljeres kunnskapen ytterligere, og man får et bedre grunnlag for å kostnadsberegne tunnelen.

Bane - Borehullene er på ca. 40 m og hver prøve er ca. halvannen meter lang. Det hentes dermed opp mange prøver pr. hull.

Om massene som hentes opp viser seg å være sammenhengende fjell, vil arbeidet videre bli annerledes enn om det kun kommer opp småstein og løsmasser.

– Resultatene fra undersøkelsene blir helt avgjørende for hvilke metoder som må benyttes for tunneldrivingen i dette området, sier byggleder Bjørn Mindrebøe i Bane NOR.

Utfordringer

Den planlagte traseen gjennom Moss sentrum går gjennom områder med krevende og varierende grunnforhold, og tunnelen skal bygges i et urbant område med mye infrastruktur i bakken. I området rundt bensinstasjonen er fjelloverdekningen, avstanden fra tunneltak til bergoverflaten, kritisk lav. I tillegg er kvaliteten på bergmassene dårlig.

På dette stedet er bensinpumper, tanker, ledninger og rør gravd ned i bakken, og her må entreprenøren ta høyde for utfordringene som kommer:

– Vi venter at det under sprengningsarbeidet med tunnelen vil rase ut løsmasser, og dette må vi ta hensyn til under planleggingen, forklarer Mindrebøe.

– Grunnen må stabiliseres enten ved å bruke fryseteknikk eller ved en kalkstabilisering av bakken kombinert med såkalt rørparaply.

Tross krevende grunnforhold er ikke Mindrebøe bekymret.

– Dette er komplisert, men vi har bygget ny jernbane på steder med vanskeligere grunnforhold enn her i Moss, sier byggelederen.

Ta kontakt

May Kristin Haugen
Head of Communication
Communication NO, Norway

Tel: +47 97745057