Fornebuporten Illustrasjon: "Himmelen under" av Zaha Hadid Architects og A-lab.

Utvider med Fornebubanen

18.12.2020

COWI har sammen med Multiconsult inngått avtale med Fornebubanen om utvidelse av arbeidet med prosjektering av Fornebubanen. De nye avropene dekker videre arbeid med prosjektering av anbuds- og arbeidsunderlag og oppfølging i byggefasen.

Avtalen er en fortsettelse av pågående arbeid, starter opp i januar 2021 og varer i to til tre år, med en verdi på rundt 250 millioner kroner for COWI.

COWI vant i september 2017 rammeavtalen for prosjekteringsoppdraget for Fornebubanen sammen med Multiconsult. Da ble "Prosjekteringsgruppen Fornebubanen" (PGF) etablert og den er i dag samlet i et felles prosjektlokale på Lysaker.

I tillegg til å prosjektere ny T-banestrekning fra Fornebu til Oslo med tilhørende infrastruktur, inkluderer arbeidet 6 stasjonsområder, basen tilknyttet Fornebu stasjon og påkobling til eksisterende T-banenett ved Majorstuen stasjon.

Fornebubanen er et felles utbyggingsprosjekt mellom Viken Fylkeskommune og Oslo kommune. Det skal bygges en ny T-banelinje fra Fornebu til Oslo som skal kobles på ved Majorstuen stasjon. Den nye traséen blir over åtte kilometer lang – og vil være avgjørende for å kunne håndtere den fremtidige befolkningsveksten i regionen.

Etter at det ble politisk enighet om finansieringen av Fornebubanen ble anleggsstarten markert fredag 11. desember 2020.

Ta kontakt

Kjell Arne Vedvik
Project manager
Buildings Oslo, Norway

Tel: +47 412 19 535