Oddny Jørgensen omtalte seg selv lenge som en "betongberte" med et stort hjerte for det hardføre materialet. I løpet av mange år i byggebransjen har hun utvidet horisonten sin til andre fagområder. Nå skal hun styrke COWIs geomiljø. Foto: Ragnhild Heggem Fagerheim

Utvider og styrker geomiljøet i COWI

03.09.2019

Med seks borerigger, over 30 ansatte og noen av landets største prosjekter i porteføljen, skal Oddny Jørgens lede og utvikle COWIs geofagmiljø i vekst.

Frem til 2011 manglet COWI et eget fagmiljø innenfor geofagene, og det ble dermed besluttet å bygge dette opp fra grunnen av. Siden har satsningen resultert i en fantastisk vekst, og miljøet teller nå over 30 medarbeidere innen geoteknikk, ingeniørgeologi og geotekniske grunnundersøkelser. Avdelingen har i dag seks borerigger som gjør grunnundersøkelser over hele landet. I tillegg kommer en rekke miljøgeologer som avdelingen jobber tett sammen med i prosjektene.

– Det er en stor etterspørsel etter folk med geofaglig bakgrunn. Vi etablerer oss også i Trondheim og Bergen. Vi har et utrolig bra team og et godt utgangspunkt å bygge videre på. Det er dessuten stor variasjon i kompleksitet og områder vi jobber innen, og man får forsøkt seg på mange forskjellige oppgaver. Det er store utviklingsmuligheter her – både faglig og ved å for eksempel få ledelsesoppgaver i prosjektsammenheng, forklarer Oddny Jørgensen.

Mye trøkk

I løpet av drøye 11 år som seksjonsleder for blant annet Statens vegvesens laboratorier i Region øst ble Jørgensen godt kjent med flere materialer og fagområder enn betong. Blant de tyngste fagene hun interesserte seg i kom grunnundersøkelser, geoteknikk og geologi høyt opp på listen.

– Skal man bygge vei, må man vite mest mulig om grunnforholdene der veien skal ligge, slik at man kan gjøre de tiltakene som behøves for å kunne bygge der. Boreriggene våre må tidlig ut for å ta opp prøver og gjøre registreringer, slik at geoteknikere og geologer har data å jobbe med, sier Jørgensen.

– Dette gjelder også ved bygging av både broer, bygninger og VA-installasjoner. Kunnskap om grunnforholdene, og hvordan man kan utnytte materialene i bakken er av stor betydning, og danner på mange måter grunnlaget for det meste av det vi gjør her i COWI.

For to år siden begynte Jørgensen i veiavdelingen i COWI og nå er hun klar for nye oppgaver i geo. Hun drives og motiveres av å selge teamet og kompetansen som avdelingen besitter, samt det faglige engasjementet.

– Det at vi hele tiden må ha business gjør at det blir mye trøkk. Nå ser vi etter folk som gjerne har bakgrunn fra rådgiver-, entreprenør- eller byggherresiden. Egentlig er erfaring fra alle sider av bygg- og anleggsbransjen interessante. Så må man ha et ønske om utvikling – både faglig og personlig.

Innovative trepartssamarbeid

En ny og utvidet organisasjon med Jørgensen som seksjonsleder gir nye muligheter for det voksende miljøet, samt for nye og spennende prosjekter og samarbeidsformer. I arbeidet med det pågående prosjektet E6 Kvål – Melhus jobber man blant annet i et trepartssamarbeid mellom entreprenør, rådgiver og byggherre – etter en såkalt IPL-kontrakt. Teamet jobber etter et rammeverk kalt Virtual Design and Construction (VDC) som bidrar til mer tverrfaglig samarbeid, digital støtte og bruk av BIM, endrede arbeidsprosesser og bedret målstyring.

Som leder trekker Jørgensen frem kombinasjonen av ingeniørfaglig bakgrunn og lang ledererfaring som sine styrker.

– Jeg har jobbet mye med ledelse i lang tid, og jeg liker å bidra med å få folk i gang og se at de utvikler seg innenfor sine områder. Ingeniørbakgrunnen min gjør at jeg har kunnet pushe litt her og der på fag også. Det å finne frem til muligheter, og å se hva folk er gode på – det er noe jeg trives med. Det er gøy å være i et miljø med faglig utvikling, å oppleve at folk er entusiastiske og brenner for det de gjør. Det er da vi lykkes.

Ta kontakt

Oddny Jørgensen
Head of Section
Roads, Norway

Tel: +47 91380302