Vannekspert Jonny Ødegård blir prosjektsjef i COWI

05.11.2019

Jonny Ødegård kommer fra rollen som avdelingsleder i Norconsult og leder for RIFs ekspertutvalg for vann og miljøteknikk. Han er nå ansatt som prosjekt- og markedssjef i COWI.

– Med stort behov for både nyinvesteringer og rehabilitering er det forventet stor omsetning i VA-markedet framover. Etter gode samtaler med Jonny og ansatte i COWI, er det med stor glede vi ønsker ham velkommen til oss. Jonnys ekspertise og markedsteft er kjærkomne egenskaper som vi ser frem til å ha med på laget, sier Sverre Olav Gjerløw, avdelingssjef for vann i COWI.

RIFs "State of The Nation"-rapport for 2019 har signalisert et vedlikeholdsetterslep på NOK 220 mrd. for vannforsyningsanlegg og NOK 170 mrd. for avløpsanlegg. Ifølge Jonny kreves det ekstraordinære tiltak for å dekke dette etterslepet.

– Det er forventet store samferdselsinvesteringer som vil konkurrere om de samme ressurser og kompetanser som er påkrevd i det kommunale markedet. Bransjen må sammen med utdanningsinstitusjonene lage en plan som ivaretar fremtidige utfordringer og kompetansebehov. COWI vil jobbe for å bygge kompetanse for fremtiden, sier Ødegård.

COWI har over 800 medarbeidere innenfor vann og miljø i norden, og som en av Nordens største VA-rådgivere har COWI tverrfaglig kompetanse til å ta alle typer VA-oppgaver - fra vannkilden til vannbehandling, transportsystemer, avløpsrensing og til utløp i sjø og fjord.

Felles vannreserver

Ødegård venter at det største volumet av oppgaver vil komme i forbindelse med fornyelse av VA- ledningsnett. Dette skyldes ledninger i dårlig forfatning, men også i stor grad voksende byer og tettsteder som må forsterke eksisterende vannforsyning eller transportkapasitet av avløp og overvann.

– For å sikre drikkevannsforsyningen kan kommuner samarbeide om felles reserver, bruk av kilder og vannbehandling. Vi ser i større grad samkjøring av vannforsyningsanlegg i tråd med det vi har hatt i kraftbransjen. Overvann og urbane flommer blir stadig vanligere og som mange byer og tettsteder har forskjellige forutsetninger for å løse, sier Ødegård.

Ute blant kunder

Jonny har tro på lokal tilstedeværelse og mener tett kontakt med kunden er viktig for å forstå problemstillinger og utfordringer som eiere og forvaltere av VA-anlegg kjenner på kroppen.

– Kommuner og VA-selskaper har et stort og komplekst arbeidsområde. For å forstå kundens behov er det viktig med en god kunderelasjon og rådgivere med rett kompetanse. Åpen og ærlig kommunikasjon reduserer sannsynligheten for misforståelser og feil. Utfordringer i VA-bransjen må løses med et utstrakt bransjesamarbeid. Fra kursing og opplæring til gjennomføring og bygging av VA-anlegg, forteller Ødegård.

Ta kontakt

May Kristin Haugen
Head of Communication
Communication NO, Norway

Tel: +47 97745057