Erlend Bolstad (i midten) med Liv Kari Skudal Hansteen (administrerende direktør i RIF) og Tore Moen (medlem av ekspertgruppa i RIF). Foto: Trond Brekke / RIF

Vant pris for masteroppgave om akustikk i klasserom

23.01.2020

Tidligere lærer, lydtekniker og trommeslager Erlend Bolstad vant Rådgivende Ingeniørers Forenings (RIF) årlige pris for beste masteroppgave innen akustikkfaget.

Den COWI-ansatte akustikeren vant prisen for oppgaven "Room Acoustic Conditions in Primary Schools" på NTNU. Til oppgaven gjorde Bolstad feltarbeid i 16 klasserom på barneskoler i Trondheim for å måle lydnivået i undervisning. Som tidligere lærer og lydtekniker var det naturlig for Erlend å skrive en masteroppgave som kombinerte interessene hans.

– Klasserom er et veldig viktig rom for formidling og alle som oppholder seg der bør bli ivaretatt, enten om du er hørselshemmet eller om du hører godt. Når man er ung har man nødvendigvis heller ikke så gode språklige ferdigheter, så det er veldig viktig at de faktisk hører hva som blir sagt, forklarer Bolstad.

Han har sortert lydnivåene for ulike aktiviteter som foregår, som ved tale, aktivitetsstøy, og teknisk støy fra utstyr og ventilasjon.

– Det er veldig mye som lager bakgrunnsstøy, for eksempel om elevene hoster, skriver, sitter og kaster lapper eller tripper på stolen. Jeg registrerte også det som vi akustikere kaller etterklangstid – tiden det tar før en lyd dør ut i et rom. I Nidarosdomen er det kanskje en åtte sekunder hale på lyden, i et klasserom kan den maksimalt være på et halvt sekund ifølge normen.

Utfordrer byggestandarden

Lang etterklangstid bidrar blant annet til å forsterke lyd som oppstår i rommet. Det gjelder både lyden vi ønsker å høre og lyd vi betrakter som støy. Mye støy har negative konsekvenser, men etterklangstiden bør heller ikke bli så kort at det er slitsomt å snakke og føle at man blir hørt. I byggestandarden er etterklangstid delt inn i klassifikasjoner hvor de ulike klassene rangerer kvaliteten på rommet. Klasse C tilfredsstilles med det nevnte halve sekundet, men klasse A er strengere og sier maksimalt 0,4 sekunder.

– Man må finne en balanse mellom hensynene til å bli hørt og å ha for mye støy. Byggestandarden sier i dag at 0,4 sekunder er optimalt, men data fra mine feltstudier indikerer at det ikke er noen tydelig sammenheng mellom etterklangstid og aktivitetsstøy i klassene mellom A og C på etterklang. Det vil si at den optimale etterklangstiden ikke nødvendigvis er på 0,4 sekunder slik byggestandarden sier.

Foto: privat

Bolstad har også sett på hva han kaller signal-støyforhold – differansen mellom talenivået til læreren og nivået av aktivitetsstøy generert av elevene.

– I datasettet mitt finner jeg en sammenheng mellom signal-støyforhold og den bakgrunnsstøyen som genereres fra tekniske installasjoner som f.eks. ventilasjonsanlegg. Det er kanskje ikke så overraskende at mindre bakgrunnsstøy gir bedre signal-støyforhold, men et interessant funn var likevel at denne bedringen fortsatte også i rom som hadde bakgrunnsstøy under maksnivået som er gitt i byggestandarden. Det betyr at det kan være gunstig for taletydelighet i klasserom å sette enda strengere krav til bakgrunnsstøy fra tekniske installasjoner.

Nyttig for rådgiverbransjen

Kriteriene for RIFs pris er at oppgaven som vinner skal være nytenkende ha nyhetsverdi og være praktisk og nyttig for rådgiverbransjen.

– Man er stadig med på prosjektering av skolebygg i rådgiverbransjen og det er en pågående diskusjon om akustikken i klasserom. Mange av de jeg har snakket med er skeptiske til 0,4 sekunder som optimal etterklangstid. Da jeg begynte med oppgaven trodde jeg at mye av hva som foregikk i et moderne klasserom skulle være andre ting enn formidling fra lærere til elever, som gruppearbeid og andre samarbeidsaktiviteter. Jeg så likevel at over 80 % av tiden ble brukt til ganske tradisjonell undervisning med formidling fra lærer i kombinasjon med diskusjoner i plenum eller individuelt arbeid. Derfor er det fremdeles veldig viktig å se klasserommet som en formidlingsarena og å få optimalisert dette i akustikken. Jeg håper at oppgaven min kan være med å løfte denne diskusjonen.

Ta kontakt

May Kristin Haugen
Head of Communication
Communication NO, Norway

Tel: +47 97745057