Verdens lengste sjøforbindelse åpner for trafikk

24.10.2018

Den nye Hongkong–Zhuhai–Macao-forbindelsen omfatter verdens lengste senketunnel for vegtrafikk. Den ble prosjektert for kinesiske entreprenører ved hjelp av en nyskapende, vanntett betongkonstruksjon utviklet av COWIs tunneleksperter.

Den 55 km lange Hongkong–Zhuhai–Macao-brua som forbinder Hongkong med Macao og Zhuhai på det kinesiske fastlandet over tre skråkabelbruer og en undersjøisk tunnel mellom to kunstige øyer, åpnet offisielt for trafikk denne uken.

Dette megaprosjektet forventes å redusere reisetiden langs vegen fra Hongkong til Zhuhai og Macao fra 4 timer til bare 45 minutter. Samtidig vil det styrke handelen, økonomien, logistikken og turismen i hele regionen.

Den 5,6 km lange tunnelen er verdens lengste senketunnel for vegtrafikk. Den har to løp med tre kjørefelt i hver retning og en servicegang imellom.

Det dypeste fundamentet er plassert imponerende 44 m under havnivå. Over 30 tunnelelementer ble bygd og installert – hvert med et mål på opptil 180 x 38 x 11 meter og en vekt på 72.000 tonn. 

Designkonseptet minnet om det som ble gjennomført på Øresundtunnelen mellom Danmark og Sverige og Busan–Geoje-forbindelsen i Sør-Korea.

Tommy Olsen, Project Director i COWI og Design Manager på prosjektet, kommenterer:

– Dette prosjektet er avgjørende for å forbedre den økonomiske utviklingen og kommunikasjonen i regionen, men det er også et viktig prosjekt for våre senketunnelspesialister. Til dette prosjektet kunne vi utvikle nye og forbedrede metoder for konstruksjon av fundamenter, ikke bare for Hongkong–Zhuhai–Macao-tunnelen, men også for fremtidige senketunneler.

Byggekostnadene, programmet og de komplekse geotekniske forholdene i området satte visse begrensninger. Designet ble derfor et konsept med en vanntett betongkonstruksjon (primært brukt i Europa) for å sikre en holdbar tunnel med lang levetid.

– Vi gleder oss til å bruke vår erfaring på dette unike stedet og vår ekspertise på lange senketunneler på noen av verdens mest komplekse underjordiske prosjekter de kommende årene, sier Tommy Olsen.

MER OM PROSJEKTET

HVOR:
Kina

NÅR:
2010 - 2018

KUNDE:
Joint venture ledet av China Communication Construction Company (CCCC)

COWIS TJENESTER:
I en joint venture med HDPI og STEDI under prosjektutviklingsfasen:

  • Forstudie
  • Forprosjektering av tunnelen

I en joint venture med CCCC, HDPI og STEDI under anbuds- og detaljprosjekteringsfasen:

  • Teknisk assistanse før anbud
  • Deler av detaljprosjekteringen

Ta kontakt

Tommy Olsen
Major Tunnels Market Director / Head of Sustainability Transportation International
Tunnels and Underground Infrastructure, Denmark

Tel: +45 28431017