Solceller, batteribanker og vindmøller er potensielle tekniske løsninger vi vil se mer av i fremtiden i møtet med det grønne skiftet.

Vil det grønne skiftet sprenge strømnettet vårt?

25.03.2020

Halvparten av all energien som brukes i Norge er fossil. COWIs eksperter designer nå innovative løsninger for å sørge for at Norge elektrifiseres uten overbelastning av strømnettet.

Elektrifisering bærer med seg utfordringer med kapasitet og lagring av strøm, samt frakt av strøm til dit den trengs. Det betyr ikke at vi ikke har nok strøm, men heller at strømnettet ikke greier å levere all strømmen samtidig. Og vi bruker mye strøm her til lands hvis alle skal lade elbilen eller skru på induksjonstoppene sine til samme tid.

– Hvis man ikke greier å matche produksjonen til forbruket, så kollapser hele systemet, og da blir det mørkt. Én utfordring med elektrifisering er at vi bruker mer strøm, og at vi bruker mer strøm på samme tidspunkt. Dette gjør at kapasiteten i nettet stresses, og det blir for lite kapasitet når vi alle bruker strøm samtidig. Da må vi sikre at systemet er designet for det, og at vi har smarte løsninger, sier Gunnar C. Løvås, konserndirektør for system og marked i Statnett.

Det er altså et stort behov nye løsninger når vi skal elektrifisere Norges transport og industri, og slik bidra til det grønne skiftet. Fornybar energi for alle er et av FNs bærekraftsmål, og elektrifisering er en essensiell del av dette arbeidet. Sivilingeniør Ole Christian Nebb i COWI jobber med ulike løsninger på utfordringene vi står ovenfor.

– Vi jobber for å se på alternative løsninger til det å bare bygge ut mer nett, som er fryktelig dyrt. Smartnett og mikronett er nettopp denne typen løsninger. Vi snakker da om å digitalisere for å ha oversikt over effekttopper og flaskehalser, og å benytte små nett der strømmen både produseres og brukes lokalt, uavhengig av det offentlige nettet. Fordelen med å drive lokal produksjon og distribusjon er gjerne at man produserer der man forbruker. Da slipper man store overføringer fra det offentlige nettet, sier Ole Christian Nebb.

Ole Christian Nebb i COWI tror mikronett og smartnett er deler av løsningen på elektrifiseringsutfordringene våre. Foto: Privat

Ikke hele løsningen

Mikronett eksisterer i dag på for eksempel Sola? Airport Arena – Ateas bygg i Rogaland som er det første i Norge som har etablert ett fullskala 760V DC mikronett. Borg Havn er et industriområde i Østfold som også ser på mulighetene til å være selvforsynte med energi.

– Mikronett er veldig bra, men er ikke løsningen på alt innen elektrifisering. Det er en mulighet til å håndtere noen situasjoner eller utfordringer man har. Men det vil igjen være en vurderingssak hvor man ser på behovet, forbruket og hva som er tilgjengelig av ressurser rundt. Det er ikke gitt at man kan ha fornybare installasjoner overalt, så i enkelte tilfeller må man gjerne se på noen smarte styringer eller energilagringsmuligheter, fortsetter Nebb.

Sol kan gi halv pris på strøm

Lokal produksjon og lagring passer godt til lading av kjøretøy, og et pilotprosjekt hvor COWI har bidratt med elektrifiseringsløsninger er "Insipiria Charge Court" i Sarpsborg. Østfold Energi er en av partnerne i prosjektet, og direktør for strategi og forretningsutvikling, Martin Vatne, mener at denne typen ladeparker er et stort steg fremover for å møte det fremtidige behovet for elbil-lading.

– I sommer kommer forhåpentligvis dette til å se ut som en full ladepark hvor folk kommer for å oppleve hvordan lading bør være, og de kommer for å lade på kortreist, grønn strøm. Da vil du ha 40 plasser her i ladeparken med en flott trekonstruksjon over og solceller på taket som produserer strømmen som går til bilene. Ved bruk av sol, batteri og smart laststyring har vi da etablert 40 ladeplasser uten å kreve mer effekt fra nettet.

En av utfordringene for aktører som ønsker å skape egne mikronett går gjerne ut på å finne bærekraftige forretningsmodeller. Vatne ser for seg en fremtid hvor vi kan få nye typer tilbud på lading vi kanskje ikke ser for oss i dag.

Martin Vatne, direktør for strategi og forretningsutvikling i Østfold energi, på parkeringsplassen der "Inspiria Charge Court" skal opprettes. Foto: Therese Olavsrud


– I ladeparken kan det være at du vil få tilbud som "i dag er det meldt sol, så nå har vi halv pris på lading". Det er sånne ting vi ikke ser enda fordi lademarkedet er veldig umodent på kundeopplevelse, sier Martin Vatne.

Ladeparken skal dessuten kunne brukes til å levere strøm tilbake til nettet og avlaste store effekttopper når det trengs.

–  Det øyeblikket en stor generator eller en pumpe eller noe som krever mye energi starter opp, så trenger den veldig mye strøm på kort tid. Istedenfor å bygge en veldig tykk kabel ut til det området, så kan du tenke deg at alle elbilene som står til lading innen en viss radius deler litt av sin energi for å dekke den peaken, fortsetter Vatne.

Jakten på elektriske økosystemer

Når Norge skal kvitte seg helt med fossile biler, vil prosjekter som Inspiria Charge Court være av høy viktighet ved å sette en standard for hvordan fremtidens ladeparker kan se ut. Ladeinfrastrukturen skal bygges kraftig ut, og COWI står klar med løsningene.

– Med en kombinasjon av utbygging, smartgrider og mikronett kan vi sørge for at strømnettet vårt ikke sprenges når elektrifiseringen av Norge virkelig blir et faktum. Det vil også være et stort behov for økt samspill mellom forbruk, produksjon og lagring for å oppnå gode elektriske økosystem, sier Ole Christian Nebb.

Ta kontakt

May Kristin Haugen
Head of Communication
Communication NO, Norway

Tel: +47 97745057