Anne Harris

MEDLEMSTYPE:

Styremedlem

FØDSELSÅR:

1960

NASJONALITET:

Norsk

UTDANNING:

MSc i økonomi, økonomi og ledelse

STYREMEDLEM SIDEN:

2021

LEDERSTILLINGER:

Finansdirektør, Statkraft

YRKESERFARING:

 • 2019- CFO, Statkraft
 • 2014-2019 CFO og konserndirektør, Finance & Business Management, Multiconsult
 • 2012-2013 fungerende administrerende direktør, Entra Eiendom
 • 2010-2013 CFO, Entra Real Estate
 • 2010-2010 Leder for Human Resource & HMS, Norsk Hydro
 • 2007-2010 konserndirektør, Norsk Nydro
 • 2004-2007 Senior Vice President, Head of Corporate Financial Reporting & Performance, Norsk Hydro
 • 2002-2004 Leder for planlegging og resultatstyring, Olje og energi, Norsk Hydro
 • 2001-2002 Finansdirektør, E&P International, Norsk Hydro
 • 1997-2000 Administrasjon og personalsjef, Total Norge
 • 1997-1997 Seksjonsleder, Finansiell systemutvikling, Norge
 • 1989-1996 Leder for avdeling for budsjett og kontroll, Total Norge
 • 1985-1989 Viseadministrator, Total Norge
 • 1980-1985 Regnskapsfører, Total Norge

ANDRE STYREVERV:

Institutt for energiteknologi (2014-2021)

ERFARINGSOMRÅDER:

 • Økonomisk kunnskap: Mange års praktisk erfaring med regnskap og rapportering: IFRS, NGAAP, USGAAP, konsolidering på konsernnivå, utarbeidelse og tilsyn med årsrapport / kvartalsrapporter, informasjonsmateriell og andre dokumenter til børser osv. Økonomiske aktiviteter som obligasjonsutstedelse og bankfinansiering.
 • God eierstyring og selskapsledelse: Omfattende erfaring med strukturer, krav og prosesser i mange selskaper med forskjellige rammer (børsnoterte selskaper, statseide og fond).
 • Erfaring med toppledelse i nordiske konsulentselskaper: Nesten fem års erfaring som CFO i Multiconsult.
 • Erfaring med finans- og risikostyring i globale selskaper: Omfattende erfaring med finans- og risikostyring som finansdirektør med bredt ansvar, inkludert risikostyring i tre selskaper.
 • Erfaring med fusjoner og oppkjøp av selskaper, eller med allianser: Aktiv deltakelse (forhandlinger og resolusjoner) i flere fusjoner og oppkjøp, inkludert større bedriftstransaksjoner og oppkjøp av mindre selskaper som økonomidirektører i en rekke selskaper.

ANSETT SOM UAVHENGIG AV COWI?:

Ja