Pierre Olofsson 

MEDLEMSTYPE  

Styremedlem 

FØDSELSÅR: 

1966

NASJONALITET:

Svensk 

UTDANNING:

 • Skanska Top Executive Program, IMD Business School, Lausanne, 2008 
 • Skanska Leadership Program, Skanska Management Institute, 1999 
 • Sivilingeniør veg og vann, Lunds tekniske högskola, 1992 
 • Reserveoffiser, P7 Revingehed og P4 Skövde, 1988.

STYREMEDLEM SIDEN:

2022

LEDERSTILLINGER:

Profesjonelt eksternt styremedlem

YRKESERFARING:

 • 2021– Grunnlegger og partner, Spira företagsutveckling AB
 • 2016–2018 Viseadministrerende direktør ansvar for Norden, Skanska AB
 • 2012–2016 Administrerende direktør, Skanska Sverige AB
 • 2011–2012 Viseadministrerende direktør, Skanska Sverige AB
 • 2008–2011 COO, Skanska Sverige AB
 • 1993–2008 Linjeledelse, Distriksjef i Lund, Regionsjef, Skanska Sverige AB

ANDRE STYREVERV:

 • Medlem, Specialfastigheter (2019–)
 • Styreleder, Skanska Sverige (2016–2018) 
 • Styreleder, Skanska Norge (2016–2018)
 • Styreleder, Skanska Finland (2016–2018)
 • Styreleder, BoKlok (eies av Skanska og IKEA) (2016–2018)
 • Styreleder, Skanska Asfalt & Betong Norden (2012–2016)
 • Medlem, Skanska Business Unit CDN (2012–2016)
 • Medlem, Sveriges byggindustrier (2012–2016).

ERFARINGSOMRÅDER:

 • Ledererfaring fra store byggenheter i Norden, inkl. kommersiell prosjektutvikling og boligutvikling inkl. BoKlok (et selskap som IKEA og Skanska eier sammen) 
 • Forståelse av markedet og det operative landskapet, særlig det nordiske markedet 
 • Mange års erfaring med å utvikle forretningsplaner og strategier for husbyggings- og boligutviklingsenheter 
 • Verdidrevet, bærekraft, mangfold, etikk og sikkerhet, og vært sjef for sikkerheten i Skanska-konsernet 
 • Strategi 
 • Erfaring med finans- og risikostyring fra Skanska-konsernet, implementert risikostyring i de nordiske forretningsenhetene 
 • Flere års erfaring i et resultatdrevet selskap og bevissthet rundt betydningen av å sikre at selskapet oppnår best mulig resultater.

ANSETT FOR UAVHENGIG AV COWI?

Ja