COWI I NORGE

executive Vice President
Birgit Farstad Larsen
Bygninger

Divisjonsdirektør

Ebbe Lind Kristensen

Transport og BYUTVIKLING

Divisjonsdirektør

Jesper Asferg

Vann og miljø

Divisjonsdirektør

Lars Christoffer Aga

finansiering

Divisjonsdirektør

Azib Banaras