Møt President & CEO Lars-Peter Søbye

Lars-Peter Søbye

Med utgangspunkt i sin utdanning som sivilingeniør fra Aalborg Universitetscenter har Lars-Peter Søbye hatt en lang karriere i konsernet.

Lars-Peter Søbye har sittet i COWIs ledelse siden 1993 både lokalt og internasjonalt. Fra 1997 til 2000 var han utstasjonert i Oman.

I 2005 ble han utnevnt til Executive Vice President i COWI Danmark, og han var en av hovedpådriverne bak den danske delen av konsernets «Strategi 2010», som fokuserte på medarbeiderdeltakelse og utvikling av kunderelasjoner og rådgivningsprosesser.

COWIs styre utnevnte Lars-Peter Søbye til President & CEO i 2008, og han har siden fokusert på å videreutvikle konsernets internasjonale virksomhet.

Lars-Peter Søbye er styreleder i Dansk Industri (DI) og DI Global Talent, medlem av DIs næringspolitiske utvalg og medlem av Udenrigsøkonomisk Forum.

Dessuten er han styreleder i BLOXHUB, et nettverk for bærekraftig byutvikling, og nestleder i styret i Mannaz, et selskap for opplæring og utvikling av ledere.  Han har også vært ambassadør for flere kvinner i ledelse.