Jens Brendstrup

Jens-Brendstrup

MEDLEMSTYPE

Ansatterepresentant

FØDSELSÅR


1951

NASJONALITET

Dansk

UTDANNING

Akademiingeniør

STYREMEDLEM SIDEN

2017

ERFARINGSOMRÅDER

Jens Brendstrup er prosjektleder og sjef for bygningsrestaureringsvirksomhet, som er del av COWIs bygningsrenoveringsavdeling. Brendstrup er en erfaren ingeniør, som er spesialisert i restaurering (bevaring) og rehabilitering av gamle bygninger.

ANSETT SOM UAVHENGIG AV COWI?

Nei