COWI i Norge

executive Vice President
Marius Weydahl Berg
Business Development Director
Kirsti Engebretsen Larssen
Bygninger

Divisjonsdirektør

Birgit Farstad Larsen

TRANSPORT OG BYUTVIKLING

Divisjonsdirektør

Jesper Asferg

VANN OG MILJØ

Divisjonsdirektør

Lars Christoffer Aga

Ledelse

Lars-Peter Søbye

President & CEO

Rasmus Ødum

Executive Vice President, COO

natalie shaverdian riise-knudsen

Executive Vice President, Group CFO

Jens Højgaard Christoffersen

Executive Vice President, Group CBDO

executive Vice Presidents

Michael Bindseil
Executive Vice President, Business Line International
HENRIK WINTHER
Executive Vice President, Business Line Denmark
Marius Weydahl Berg
Executive Vice President, COWI Norway
Anders Wiktorson
Executive Vice President, COWI Sverige
PETER HARTMANN BERG
Executive Vice President, Business Line Arkitema Architects

Organisasjon og eierskap

COWI-konsernet er organisert i fem forretningsområder – Danmark, Norge, Sverige, COWI internationally og Arkitema Architects.

 

*COWI Danmark inkluderer datterselskaper i Belgia, India, Polen, Storbritannia og Afrika
**
COWI internationally inkluderer datterselskaper i Tyskland, Hongkong, India, Korea, Nord-Amerika, Norge, Qatar, De forente arabiske emirater og Storbritannia

 

Styre

Jukka Pertola

Chairman

Henriette Hallberg Thygesen

Vice Chairman

Anne Harris
Carsten Bjerg
Henrik Andersen
Jasper Kyndi
Kristin Sandberg
Niels Fog

eierskap

Konsernets morselskap, COWI Holding A/S, er et unotert dansk aksjeselskap som eies av COWIfonden og nåværende og tidligere medarbeidere.
 

COWIfonden

COWIFonden er et næringsdrivende, selveiende fond som eier aksjemajoriteten i COWI Holding A/S.

Fondets formål er å utgjøre et stabilt fundament for COWI Holding A/S og støtte forskning og utvikling med tilknytning til dansk ingeniørvirksomhet. COWIfonden støtter COWI-konsernet i å nå sin visjon og sikre konkurranseevne og gode økonomiske resultater.

Ifølge vedtektene skal COWIfonden bevare sin bestemmende innflytelse og sikre at COWI bevarer sin økonomiske uavhengighet gjennom selvfinansiering, medarbeiderfinansiering eller tilførsel av kapital utenfra.

Fondet kan, i forbindelse med kapitalutvidelse i COWI Holding A/S eller fusjon med andre selskaper, gi avkall på sin posisjon som majoritetsaksjonær i selskapet, hvis det er nødvendig for å fastholde og utvikle de næringsmessige aktivitetene som konkurransedyktig virksomhet på internasjonalt plan.

COWIfonden eier ca. 86 prosent av aksjekapitalen i COWI Holding A/S, herunder samtlige A-aksjer. (May 2021)
 

Øvrige aksjonærer i COWI Holding A/S

Ca. 14 prosent av aksjekapitalen i COWI Holding A/S eies av nåværende og tidligere medarbeidere i COWI-konsernet. (May 2021)

COWI ønsker hvert år å tilby aksjer til konsernets medarbeidere for å oppnå et bredt fundert medeierskap blant medarbeiderne. For øyeblikket tilbys aksjene i åtte land.

Ved stiftelsen av COWI Holding A/S i 2010 fikk COWI A/S’ aksjonærer mulighet til å omgjøre aksjene til nye aksjer i COWI Holding A/S.

COWI Holding A/S

COWI Holding A/S er et unotert dansk aksjeselskap. Selskapet ble etablert i 2010 og har en aksjekapital på 286 593 700 DKK, hvorav A-aksjer utgjør 200 000 000 DKK. B-aksjer utgjør 86 593 700 DKK.

Alle A-aksjer er eid av COWIfonden og har ti stemmer for hvert aksjebeløp på 100 DKK. Each B share of DKK 100 carry one vote.