COWI i Norge

Regional Vice President
Marius Weydahl Berg
Bygninger

Divisjonsdirektør

Kirsti Engebretsen Larssen

Transport og byplanlegging

Divisjonsdirektør

Lars Erik Hauer

Vann og miljø

Divisjonsdirektør

Henrik Winther