Verdier, visjon og misjon

Våre verdier

For COWI er høye faglige og etiske standarder uløselig knyttet til forretningsorientert tenkning. Vi opptrer med troverdighet og integritet på alle områder – en holdning som gjennomsyrer våre verdier, vår visjon og våre retningslinjer.

Våre verdier har i all hovedsak holdt seg uendret i mange tiår og er integrert i hvordan vi arbeider og samhandler.

Integritet

Vi opptrer med troverdighet og integritet på alle områder.

Respekt

Vi respekterer medarbeiderne våre, naturen og samfunnet. Vi respekterer hverandre når vi treffer og gjennomfører beslutninger. Vi respekterer vennskap på tvers av organisasjonen, uavhengig av hierarki.

Uavhengighet

Vi anser økonomisk uavhengighet og den friheten dette gir oss i arbeidet, som svært viktig.

Fagkompetanse

Vi er stolt av fagkompetansen vår. Vi oppfordrer til innovasjon og faglig mot når det skaper verdier for kundene.

Frihet

Vi har betydelig frihet i arbeidet vårt. Vi tror på frihet til å tenke og på den gode dialogen.

Visjon og misjon

Vår visjon uttrykker hvor vi ønsker at COWI skal bevege seg. Misjonen er vår grunn til å være til. Sammen med vår strategi og verdier peker de oss i retning av fremtiden.

Vår visjon

Vår visjon er å skape sammenheng i morgendagens bærekraftige samfunn.

Vi ønsker å være:

 • En viktig aktør i bransjen
 • Vi er blant de mest lønnsomme selskapene i bransjen og skaper vesentlige verdier som fremmer vekst og innovasjon
 • Kundens førstevalg
 • COWI er kundens foretrukne partner når det gjelder innovasjon og bærekraftig verdiskaping
 • De dyktigste medarbeiderne
 • Vi har det høyeste kompetanse- og kunnskapsdelingsnivået i bransjen med høyt presterende team
 • En ledende merkevare
 • COWI er den sterkeste merkevaren og den foretrukne rådgiveren i alle sine markeder
 • Internasjonale spesialister i verdensklasse
 • Vi er anerkjent som verdensledende innen våre internasjonale fagfelt
 • Fremragende på driftssiden
 • Vårt arbeid for kontinuerlig forbedring kan måle seg med de beste

Vår misjon

Vi er rådgivere som skaper betydelige verdier for kunder, mennesker og samfunn gjennom vår kunnskap og 360° tilnærming ved å:

 • koble inn og engasjere kunder og interessenter for sammen å skape optimale løsninger
 • anvende kunnskap og erfaring i verdensklasse globalt og lokalt basert på teknologi, økonomi og miljøvitenskap
 • skape verdier og muligheter for kunder, medarbeidere, aksjonærer og andre interessenter

Ta kontakt

Manuel Vigilius
Vice President
Group Communication, Denmark

Tel: +45 56401197