akustikk

COWI har en stor akustikkfaglig stab med 25 medarbeidere, hvor flere har lang prosjekterfaring både i Norge og internasjonalt. Vi har akustikkfaglige eksperter på våre kontorer i Trondheim, Førde, Bergen, Stavanger, Hamar, Oslo og Fredrikstad.

Vurdering av lydforhold i bygninger, og støy- og vibrasjonshåndtering for bl.a. industri og samferdsel er våre viktigste tjenesteområder. Lydforhold i bygninger omfatter lydisolasjon mellom rom og ulik bruk, romakustikk internt i rom/saler, samt støy fra tekniske installasjoner og ekstern støy.

Akustikk er et premissfag som legger føringer for øvrige fagområders prosjektering, blant annet arkitekt, byggeteknikk, ventilasjon og elektro. Akustikkrådgiver bør involveres så tidlig som mulig i prosjektet, og være i tett dialog med arkitekt allerede i skissefasen, for vurdering av planløsninger, romgeometri og materialbruk.

Akustikkmiljøet i COWI har i lang tid vært involvert i utviklingen av nye norske og internasjonale standarder for lydforhold i bygninger og for akustikk i musikklokaler, og oppdaterer oss kontinuerlig på de nyeste endringene og erfaringene med bruk av disse standardene.

Vårt akustikkmiljø er også ledende i Norge innenfor elektroakustikk og lyd- og bildeanlegg.

COWI sin akustikkseksjon leverer blant annet:

 • Beregning av støysonekart for kommuner
 • Langtidsmålinger og overvåking av støy og vibrasjoner
 • Prosjektering av akustikkonsept
 • Prosjektering av støyskjerming og fasadetiltak
 • Prosjektering av tiltak mot vibrasjoner og strukturlyd
 • Støyutredning fra samferdsel i arealplaner og konsekvensutredninger
 • Tidligfase byggherrerådgivning for kultur- og utdanningsbygg
 • Tiltak mot støy fra flyplasser og heliporter
 • Uavhengig kontroll av akustikkonsept
 • Uavhengig kontroll av utførelse, in situ måling
 • Utredning og tiltaksbeskrivelse for eksisterende og planlagt ny bebyggelse

I tillegg har vi spesialistkompetanse på akustikkområder som:

 • Konsertsaler, lydstudioer og øvingsrom
 • Arenaer, amfier og idrettsanlegg
 • Flyplasser, veier og tuneller
 • Klasserom og auditorier
 • Massivtre
 • Rehabilitering av verneverdige bygg
 • Lydanlegg for konsertscener, teater og kino
 • Talevarsling
 • Løsninger for hørselshemmede i formidlingsrom
 • Vibrasjoner
Bla gjennom løsninger, nyheter og innsikt innenfor akustikk.
Begrens resultater