Bybane og trikk  

Bybane er en grønn og effektiv måte å frakte mange mennesker samtidig på, samtidig som vi reduserer kødannelsen byene våre.  
 
Vi har spilt en nøkkelrolle på flere nye bybaneprosjekter i Skandinavia og har høstet stor erfaring innen alle prosjektfaser. Våre tverrfaglige tjenester omfatter hele livsløpet til et bybaneanlegg, fra mulighetsstudier til driftsfasen, herunder trafikkplanlegging og håndtering av arealutnyttelsesrettigheter.
 
Bla gjennom løsninger, nyheter og innsikt innenfor bybane og trikk.
 
Begrens resultater