Karbonfangst, -bruk og -lagring (CCUS)

Karbonfangst, -bruk og -lagring (CCUS) anerkjennes i stadig større grad som en globalt viktig utslippsreduserende teknologi. Mange sektorer kan effektivt redusere CO₂-utslippene ved å gå over til energikilder eller produksjonsmetoder med lavere karboninnhold, men CCUS gjør det mulig raskt å redusere CO₂-utslippene i sektorer hvor slike kilder eller metoder ikke er mulige eller effektive, f.eks. i sement-, kjemikalie- og energigjenvinningssektoren.

CCUS gjør det også mulig å redusere utslipp fra integrert energigenerering fra fossilt brensel. Det medvirker dermed til det grønne skiftet. Når karbonfangst anvendes på bærekraftig biomasseenergigenerering (BECCS), kan det også føre til lavere utslipp.

Våre CCUS-rådgivningstjenester omfatter alle prosjektfaser. Fra vurdering av marked og teknologialternativer til integrering av CCUS i mer generelle energi- og industriutviklingsplaner, og videre til gjennomførbarhet, designutvikling og implementering av installasjoner.

Vi arbeider internasjonalt med private kunder samt myndigheter og beslutningstakere, og vi bruker vår erfaring fra industri og olje og gass til å fremme en CO₂-transport, -lagring og -bruk som er kritisk for et prosjekts generelle gjennomførbarhet.

 

Les om løsninger, nyheter og innsikt innen karbonfangst, -bruk og -lagring.

Begrens resultater