BRANNSIKKERHET

Brannsikkerhet er en viktig del av alle byggverk og et lovpålagt krav for alle eiere. Hos COWI sørger vi for at brannsikkerheten implementeres tidlig i prosjekteringen og dermed bakes naturlig inn i byggverkets utforming. For eksisterende byggverk tilpasser vi de branntekniske løsningene slik at både sikkerhet, funksjon og byggverkets uttrykk ivaretas.

Vi tilbyr branntekniske rådgivningstjenester og ekspertise for alle typer bygg og konstruksjoner – vår viktigste oppgave er å finne de beste løsningene.

Bla gjennom løsninger, nyheter og innsikt innenfor brannsikkerhet.

Begrens resultater