Fjernvarme og fjernkjøling    

Fjernvarme er én av de mest effektive varmeforsyningsmetodene, og integrering av grønn energi i systemet gjør det også svært bærekraftig.

Med mange års erfaring fra energi- og kjøleindustrien leverer vi komplette serviceløsninger, fra planlegging og etablering av nye fjernvarme- og fjernkjølingssystemer, varmeproduksjon fra fornybare ressurser, herunder lavtemperert fjernvarme, til optimalisering og utbygging av eksisterende nettverk, og fornyelse og utskifting av slitte rørledningssystemer.

Bla gjennom løsninger, nyheter og innsikt innenfor fjernvarme og fjernkjøling.

Begrens resultater