Klimaendringer   

Klimaendringer kan ha alvorlige ringvirkninger for prosjektering, drift og vedlikehold av infrastruktur, og med økende befolkningstetthet i byene vil flere bli påvirket.

I COWI forplikter vi oss til å utvikle robuste løsninger som vil redusere eller hindre skader som klimaendringer fører med seg.

Bla gjennom løsninger, nyheter og innsikt innenfor klimaendringer.

Begrens resultater
Vis flere