Knutepunkt   

Urbaniseringen går stadig raskere – rundt tre millioner mennesker flytter til verdens byer hver uke. Den rollen effektive og grønne knutepunkter spiller, blir derfor stadig viktigere.

Knutepunkters kompleksitet er åpenbar. Ofte kombinerer de høyhastighetstog, lokaltog, busser, metro, trikk, syklister og fotgjengere med det mål å gjøre bærekraftige reiser så sømløse og attraktive som mulig.

Vi leverer tverrfaglige tjenester og jobber kontinuerlig for å utvikle effektive og innovative løsninger for å innfri og overgå kundenes forventninger i planleggingen og prosjekteringen av morgendagens bærekraftige knutepunkter.

Bla gjennom løsninger, nyheter og innsikt innenfor knutepunkt.  

Begrens resultater