Kultur- og utdanningsbygg

COWI har opprettet en egen tverrfaglig gruppe for kultur- og utdanningsbygg for å yte sikrere, bedre og mer kostnadseffektiv rådgivning og prosjektering. 

Dagens museums-, utdannings- og kulturbygg har til felles at de skal fasilitere formidling, øving og/eller produksjon. Tidlige valg av hovedgrep for design og arkitektur legger rammene for funksjonaliteten, og selv små detaljer kan avgjøre mulighetene for å oppnå gode kvaliteter for formidling, produksjon og øving, samtidig som man oppnår en kostnadseffektiv drift.

Vi ser derfor store fordeler ved å koble på rådgivere med kompetanse og erfaring fra tilsvarende nybygg og/eller rehabiliteringer så tidlig som mulig, aller helst så tidlig at avgjørende designvalg ikke er låst.

Våre leveranser for nybygg og rehabiliteringer av museer, skoler og kulturbygg omfatter blant annet:

Byggherrerådgivning

 • Mulighetsstudier, kartlegginger og behovsanalyser
 • Utforming av rom- og funksjonsprogram
 • Bistand ved anskaffelser
 • Brukerprosesser og -koordinering 

Spesifikasjoner og prosjektering

 • Romakustikk i øvings- og produksjonslokaler, formidlingslokaler, klasserom og auditorier
 • Anskaffelse av variabel akustikk (elektronisk eller fysisk)
 • Spesifikasjoner av løsninger for scenemekanikk, lys, lyd og bilde
 • Belysningsdesign for publikums- og utstillingsarealer
 • Tilpassede kravspesifikasjoner for utforming av amfi/teleskopamfi og stoler
 • Lydisolasjon tilpasset prosjektets egenart
 • Brann, logistikk, rømning og sikkerhet ved arrangementer

Våre rådgivere har en helhetlig tilnærming, med fokus på å finne de beste løsningene på tvers av fagdisipliner. Mange av våre rådgivere har i tillegg førstehånds erfaring fra kulturlivet som utøvere, pedagoger eller teknikere, slik at det ligger konkret og praktisk erfaring bak våre løsninger.

Bla gjennom løsninger, nyheter og innsikt innenfor kultur- og utdanningsbygg.

Begrens resultater
Vis flere