Næringsmiddelindustri 

Vi tilbyr svært spesialiserte tverrfaglige rådgivnings- og prosjektledelsestjenester innen kjøttbearbeiding, brygging samt melke- og fiskeforedling.

Dette dekker følgende områder:

 • Spesifikasjon av prosessutstyr
 • Modernisering og optimalisering av produksjonsprosesser og utstyr
 • Nye produksjonsanlegg
 • Byggearbeid og bygningskonstruksjoner
 • Energiforsyningsanlegg
 • Energigjenvinningssystemer
 • Elektriske installasjoner
 • Prosessventilering og -kjøling
 • Hygienisk design og næringsmiddelsikkerhet
 • Automatisering, IT-systemer og sporbarhet
 • Helse- og sikkerhetsstyring
 • Systemer for håndtering og rensing av avløpsvann

Bla gjennom løsninger, nyheter og innsikt innenfor næringsmiddelindustri.

Begrens resultater