Nye bioenergi-løsninger  

COWI tilbyr utvikling og prosjektering av bioenergianlegg og oppgraderinger. Vi har all nødvendig ekspertise for å ta hånd om forberedelsene til et produksjonsanlegg for bioenergi fra konseptstudien til oppstart og drift av anlegget.  

Bla gjennom løsninger, nyheter og innsikt innenfor nye bioenergiløsninger.

Begrens resultater